You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2023


Rum: Agora 115-A


Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen.
Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text.

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (ÅA login), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

TidtabellDatumTidPlatsInnehåll
10.1.2023
Tisdag
14.15-16.00AGO 115-A
Zoom
Introduktion till kandidatseminariet - målsättningar för kandisemiariet
Samarbete med 921004.0 Akademisk framställning (språkhandledning/moodle)
Vad betyder det att producera vetenskaplig text?
Presentation av rubrikmöjligheter
KandSemi2023.pdfKandSemi2023.pdfHandledningIT2023.pdfHandledningIT2023.pdf
17.1.202314.15-15.45AGO 115-A
Zoom
Om att skriva kandidatuppsatser,
Kandavh2023.pdfKandavh2023.pdfdi_direktiv.pdfdi_direktiv.pdf
24.1.202314.15-16.00AGO 115-A
Zoom
Deadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
31.1.202314.15-16.00AGO 115-A
Zoom
Hur använda källor och referera, övningsuppgift
FEBRUARI
7.2.202314.15-16.00AGO 115-A
Zoom
Mellancheck: Litteraturpresentation (bok (minst 1), artiklar (minst 2))
Handledarträffar <--> ämneshandledare
14.2.202314.15-16.00Agora 3. vån kafferum
307A-C
Zoom
Kandkaffe, alla som kommer och diskuterar språk i sin avhandling bjuds på kaffe (enligt Covid-19-situationen), också över Zoom
28.2.202323.59Inlämning 3 -5 sidor sammanhängande text - "Introduktion till avhandlingens ämnesområde" / moodle / Akademisk framställning
Introduktion eller teori
28.2.2023 14.15-16.00AGO 115-ADeadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar
22.2-4.3.2023se akademisk framställningLärarrespons
MARS
Handledarträffar <--> ämneshandledare
7.3.202314.15-16.00Agora 115A
+Zoom
Extra möte - generella frågor och uppdates
14.3.202314.15-16.00Agora 115A
+Zoom
Presentation av figurer/bilder/formler/tabeller som anvädns i avhandlingen
21.3.202314.15-16.00Agora 3. vån, Lunch barExtra kandikaffe - kom och jobba på kandin!
28.3.202316.00ElektronisktDeadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf
APRIL
17-19.4.2023TBAAgora xx
Se nedan
Seminariepresentationer - uppdateras i tabellen nedan
24.4-5.5.2023se akademisk framställningse akademisk framställningGemensam språkrespons
MAJ
8.5.2023Elektroniskt,
urkund
Deadline för inlämnande av slutligt arbete
12.5.2023Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
5.6.2023Språkcentrets deadline för VT 2023
31.5.2023Deadline för studerande att söka kand-betyg (https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-fnt/SitePages/Anh%C3%A5llan-om-betyg.aspx )
21.6.2023Betygsutdelning (Aurum)
Kandidatavhandling bedöms av handledaren

SPRÅKCENTRETS TEXTVERKSTAD

Språkcenteret håller textverkstad på onsdagar kl. 12.00-13.00.
Drop-in mottagning för att svar på frågor gällande språket.
https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-sprak-och-kommunikation/SitePages/Textverkstad-och-skrivhandledning.aspx


URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig. Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.Document Link Icon

UNDERKÄND SPRÅKGRANSNING
Om språkgranskning blir underkänd vid språkcentret, kommer epost med information om detta. Om arbetet blir underkänt, skall det rättas enligt språkcentrets direktiv. Den som utfört språkgranskningen ger vidare direktiv vid behov.

Seminarier 2023

TBABEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING


Gransknings- och bedömningsprocessen

1. Skriv/handlednignsprocessen är klar (deadline för skribenten 8.5.2023). Studenten skickar själv manuskriptet för plagiatgranskning till Urkund (adress lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se)

2. Handledaren kontrollerar plagiatgranskningen. Notera godkänd plagiatgranskning (urkunds diarienummer) i samband med att vitsord matas in för kandidatavhandlingarna i Peppi. Fyll i "Noteringar för studenten", då ser både lärare, student och fakultetskansliet noteringen.

3. Handledaren sakgranskar avhandlingen och delger studenten motiveringen för bedömningen (skala 0-5).

Använd som bedömningsreferens:
- informationssökning
- analys och behandling av information
- självständigt tänkande
- rapportering

För vitsorden 1 respektive 5 bör en kort motivering ges (fylls i i punkt 8b nedan)

Handledaren registrerar sakgranskningen/prestationen i Peppi (se nedan, "Såhär matar du in..."). Gör det senast 12.5.2023. Peppi kurskoder / kandidatavhandling:: DV: IT00CD81 DT: IT00CE14

4. Handledaren skickar in avhandlingen för språkgranskning elektroniskt till adressen csk-kansli@abo.fi, cc till christel.engblom@abo.fi, deadline 17.5.2022. Används som "subject": Kandidatavhandling (IT) till språkgranskning: [skribentens namn]. Skicka länken till kandidatarbetet urkund i eposten (inte PDF).

(5.) Språkcentret språkgranskar och registrerar godkänd språkgranskning i Peppi. Språkcentret meddelar spåkgranskningens resultat till handledaren.


*******************

Såhär matar du in avhandlingsprestationen (precis på samma sätt som med vilken prestation som helst):
1. Gå in i Peppi, peppi.abo.fi
2. Bedömning (uppe i övre menyn)
3. Bedömning av kursversion
4. Sök fram kandidatavhandlingskursen på kod eller namn (koder: IT00CE14 eller IT00CD81)
5. Till höger om kursnamnet finns knappen Funktioner
6. Bedömning
7. Lägg till student (om de inte har anmält sig till ”kursen” och finns listade färdigt, förstås)
8. Välj vitsord, det sparas genast automatiskt
(Valbar ”Peppi-bedömingsblankett”: **
a. Gå in på den lilla knappen med neråtpil längst till höger i studentens rad och välj Redigera
b. Skriv in utlåtandet om avhandlingen, dvs motiveringen för bedömningen, i rutan ”Noteringar för studenten” (informationssöknig, analys... enligt ovan)
c. Skriv in Urkund-numret i rutan ”Noteringar som syns endast för lärare och planerare”
d. Välj Nivå/typ: Opintonäytetyöhön liittyvä opintosuoritus
e. Spara)


Blanketterna nedan finns kvar som referens. De används inte mera.

BedomningsblankettKandidatarbeteTkK[1].pdfBedomningsblankettKandidatarbeteNaK[1].pdfRubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.abo.fi/en/organisations/information-technology-common/persons/

Links
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem