You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingProgrammering i C/C++ läsår 2007-2008

Föreläsare: Jerker Björkqvist, rum B4052

Föreläsningar 31.11-5.12.2007

v.44-49 Ons 15-17 Gamma
v.44-49 To 13-15 Gamma

Innehåll

31.1015-17I C: Historia och grundinformation set_1.pdf
1.11I C: Historia och grundinformation
7.1115-17III C: Systemprogrammering: I/O och nätverkset_3.pdf
8.1113-15
15-17
IV: C: Mer on kompilering / länkning och Makefile
RÄKNEÖVNING I
set_4.pdf
14.1115-17V: C++: Historia och grunderset_5.pdf
15.1113-15
15-17
VI: C++: Klasser, ärvning
RÄKNEÖVNING II
set_6.pdf
21.11OBS. INGEN FÖRELÄSNING
22.1113-15
15-17
VII: C++: Generell programmering
RÄKNEÖVNING III
set_7.pdf
28.1115-17VIII: WxWidgets: GUI-programmering Iset_8.pdf
29.1113-15
15-17
IX: WxWidgets: GUI-programmering II
RÄKNEÖVNING IV
set_9.pdf
5.1215-17X: Microsoft: C#, .NET-omgivningenset_10.pdfhttp://www.ecma-international.org/activities/Languages/Introduction%20to%20Csharp.ppt
6.12SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG, INGEN FÖRELÄSNING
12.12INGEN FÖRELÄSNING
13.1215-17INGEN FÖRELÄSNING
RÄKNEÖVNING V
19.1213-15XI: 7.12 Roundup

Räkneövningar
Räkneövningar hålls torsdagar kl. 15-17 i ICT-husets Linux-klass. Vid räkneövningstillfället delas uppgiftstexten ut,
samt direktiv om genomförandet av uppgiften ges. Som räkneövningsassistenter fungerar Jens Sandqvist och Joakim Fors.
Tema för räkneövningarna är:

I: C-grunder
II: C-systemprogrammering
III: C++ klasser
IV: C++ klasser II
IV: GUI-programmering

Inlämning av räkneövningar
Räkneövningarna lämnas in elektroniskt på adressen

https://xprog28.cs.abo.fi/ro.nsf


Tenter
Kurstent 1: 14.12.2007, kurstent 2: 11.1.2008
Uppdaterad tentlista på http://www.it.abo.fi/itweb/index.php?page=Studier\Tenter
OBSOBS. Anmäl er till tent i tid. Anmälan här: https://www.it.abo.fi/anmalan

Tenträtt och resultat
Tenrätt fås då RÖ 1-4 är inlämnade. Resultat meddelas STURE då tentamen samt RÖ 1-5 är godkända. Tentresultat fås i normal ordning.
Deadline för RÖ 4 är framskjuten till 13.12.Links
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem