You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingProgrammering i C/C++ läsår 2007-2008

Föreläsare: Jerker Björkqvist, rum B4052

Föreläsningar 31.11-5.12.2007

v.44-49 Ons 15-17 Gamma
v.44-49 To 13-15 Gamma

Innehåll

31.1015-17I C: Historia och grundinformation set_1.pdf
1.11I C: Historia och grundinformation
7.1115-17III C: Systemprogrammering: I/O och nätverkset_3.pdf
8.1113-15
15-17
IV: C: Mer on kompilering / länkning och Makefile
RÄKNEÖVNING I
set_4.pdf
14.1115-17V: C++: Historia och grunderset_5.pdf
15.1113-15
15-17
VI: C++: Klasser, ärvning
RÄKNEÖVNING II
set_6.pdf
21.11OBS. INGEN FÖRELÄSNING
22.1113-15
15-17
VII: C++: Generell programmering
RÄKNEÖVNING III
set_7.pdf
28.1115-17VIII: WxWidgets: GUI-programmering Iset_8.pdf
29.1113-15
15-17
IX: WxWidgets: GUI-programmering II
RÄKNEÖVNING IV
set_9.pdf
5.1215-17X: Microsoft: C#, .NET-omgivningenset_10.pdfhttp://www.ecma-international.org/activities/Languages/Introduction%20to%20Csharp.ppt
6.12SJÄLVSTÄNDIGHETSDAG, INGEN FÖRELÄSNING
12.12INGEN FÖRELÄSNING
13.1215-17INGEN FÖRELÄSNING
RÄKNEÖVNING V
19.1213-15XI: 7.12 Roundup

Räkneövningar
Räkneövningar hålls torsdagar kl. 15-17 i ICT-husets Linux-klass. Vid räkneövningstillfället delas uppgiftstexten ut,
samt direktiv om genomförandet av uppgiften ges. Som räkneövningsassistenter fungerar Jens Sandqvist och Joakim Fors.
Tema för räkneövningarna är:

I: C-grunder
II: C-systemprogrammering
III: C++ klasser
IV: C++ klasser II
IV: GUI-programmering

Inlämning av räkneövningar
Räkneövningarna lämnas in elektroniskt på adressen

https://xprog28.cs.abo.fi/ro.nsf


Tenter
Kurstent 1: 14.12.2007, kurstent 2: 11.1.2008
Uppdaterad tentlista på http://www.it.abo.fi/itweb/index.php?page=Studier\Tenter
OBSOBS. Anmäl er till tent i tid. Anmälan här: https://www.it.abo.fi/anmalan

Tenträtt och resultat
Tenrätt fås då RÖ 1-4 är inlämnade. Resultat meddelas STURE då tentamen samt RÖ 1-5 är godkända. Tentresultat fås i normal ordning.
Deadline för RÖ 4 är framskjuten till 13.12.Links
Operativsystem 2018 (period 3)
Kandidatseminarium 2018
ASP Labs 2017
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Temp
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem