You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2012

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär färdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (unix/abo användarnamn/lösenord), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

Tidtabell

DatumTidPlatsInnehåll
9.1.201213-15B3040Introduktion till kandidatseminariet KandSem2012.pdf
16.1.201213-15B3040Om att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheter
23.1.201213-15B3040Hur använda källor och referera, övningsuppgiftKanduppsats_kallor.pdf
30.1.201213-15B3040Deadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
Kati Palmgren från CSK informerar om bl.a. språkjour
27.2.201213-15B3040Deadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar, del 1
5.3.201213-15B3040Presentation av ämnesbeskrivningar, del 2, INHIBERAT: Alla redan presenterat
12.3.201213-15B3040Språkjour: Kati Palmgren
19.3.201213-15B3040Språkjour: Kati Palmgren
26.3.201213-15B3050Språkjour: Kati Palmgren
2.4.201213-15B3040Språkjour: Kati Palmgren
2.4.201216.00Deadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen xprog28.cs.abo.fi/ro.nsf
16.4.2012 - 23.4.2012Se nedanSeminariepresentationer - se tabellen nedan
27.4.201213-15B3040Språkjour, Kati Palmgren
4.5.201213-15B3040Språkjour, Kati Palmgren
11.5.201213-15B3040Språkjour, Kati Palmgren
14.5.2012Deadline för inlämnande av slutligt arbete
14.5.201213.15-17.00B3040Gemensamt tillfälle att skriva mogenhetsprov
28.5.2012Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
11.6.2012Språktjänst deadline för VT 2012
Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av prefekten.
För att erhålla kandidatexamen skall studerande ansöka enligt blankett
https://www.abo.fi/student/media/19791/anhallan_kand_betyg.pdf
SPRÅKJOUR
Det ordnas en språkjour i ICT-huset under period III/IV, måndagar 13-14 i rum B3040. Kati Palmgren från CSK sköter språkjouren. Under språktjänsten kan man få stöd men främst detaljer i skrivprocessen, som t.ex. termer, stilistiska råd etc.
För längre kommentarer finns det skilt tillgång till skrivhandledning, men om detta kan också komma överens på språkjouren.

URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig (senast deadline 14.5.2012). Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.

BEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING
Handledaren uppgör ett bedömningsförslag, som tillsammans med avhandling och mognadsprov skickas till språktjänst. Blankett för bedömningsförslag nedan:
bedomning_kandidatarbete_it.pdfplagiatblankett.doc


Seminarier

SkribentOpponentHandledareArbetsrubrik
Måndag 16.4.2012
13-16 DT
B3040
AuraTranTruscan/BjörkqvistMutationstestning av Java-mjukvara
GranbergVirtanenPetre / Soini?
GrönroosWiklundBjörkqvistAnpassningar av beräkningar för modellbaserade tygrörelserEfter påsk
MantereV.BoguslavskiyWesterholm / TimonenEfterbehandling av 3D-grafik i spelmotorer
R. BoguslavskiyAuraAspnäsMajor data structures for process scheduling
in Linux kernels 2.4 and 2.6
Måndag 16.4.2011
13-16 DV
A3039
KronbergLindroos
Lindqvist
SyysloisteMätning av hemsidors framgång med hjälp av webbanalys
KarlssonHerlerWaldén
D WärnåKarlssonPetreComputing Quantum
Måndag 23.4.2012
13-16 DT
B3040
TranGranbergSoiniProgrammeringsspråket Java och webbprogrammering
VirtanenR. BoguslavskiyPetreAnvändningen av Genetiska
Algoritmer i Spel
WiklundMantereAspnäsNoSQL databaser inom
webbapplikationer
V. BoguslavskijGrönroosPorres
Måndag 23.4.2012
13-16 DV
A5039


LindqvistReittiSoini?
LindroosD. WärnåSoiniScala som nybörjarspråk i undervisningen
HerlerB. WärnåSoiniMarkov-beslutsprocesser i Scala
B WärnåKronberg, ReittiSoiniEfter påskMaterial
https://www.abo.fi/personal/skrivlarguider
https://www.abo.fi/personal/media/25009/guideforkandidatskribenternov2011.pdf

Rubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/personnel

Datavetenskap
Möjliga rubriker för avhandlingar (DV)finns tillgängliga via:
https://www.abo.fi/student/dv_gradu

Datateknik:
Inbyggda datorsystem (Johan Lilius, Jerker Björkqvist, Sebastien Lafond)
- e-health, multimediakodning, schedulering, operativsystem, digital televisoin, kommunikation
Mjukvaruprodution:
- Cloud computing and automatic resource scaling, Non-SQL Databases ock Webbapplikationer, Jämförelse av 3D spel-engines (unreal, unity...) från en programmerings synpunkt, Automated White Box Testing with Pex, Test-Driven development
Industriell systemteknik
- signalbehandling, motorkontroll,


Seminarietidtabell

Kommer senare


Links
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem