You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingDatorteknik hösten 2015

Datorteknik hösten 2015
Kurskod: 456301.0

Denna kurs är ämnad för studerande, som borde ha tagit kursen Datorteknik, men av anledning X/Y/Z inte har fått den avklarad.

Målsättningen för denna kursversion är
a) att få lärandemålen för kursen Datorteknik inpräntade
b) att få kursen avklarad i god takt
c) bidra med en övningsuppgift för den nya versionen av kursen, som går av stapeln period 4 / VT 2016

Dvs. vi gör a+b+c i samma paket.

Kursen görs som eget arbete varvat med några seminarier, den huvudsakliga tidtabellen slår vi fast på vårt första möte, som hålls:

--> 7.9.2015 kl. 15 i rum B3039

Tidtabell

7.9.2.15
14.9.2015 15.15 / B3039 Genomgång av uppgfitsförslag
21.9.2015 15.15 / B3039 Uppgifter färdiga / fördelning
28.9.2015 15.15 / B3039 Lösningar gjorda / feedback
5.10.2015 15.15 / B3039 Version 2 av uppgifter / slutlig version


Formatförslag (diskuteras

Del 1: Konstruera övningsuppgifter
- ALU
- Assemblerprogrammering
- Minnesbussar
- Cacheminnen
- Pipeline
- Talsystem, datarepresentation
- Input/output
- Avbrott

Del 2: Evaluering av övningsuppgifter
- Lös 5 övningsuppgifter
- Seminarium: Presentera övningsuppgiften, feedback från de som löst den


Del 3: Iterera övningsuppgiften
- Baserad på feedback en ny version av övningsuppgiften


****************************
Minplan Datorteknik -

Lärandemål
Efter en godkänd kurs kan den studerande redogöra för och analysera gränssnittet mellan programvara och hårdvara i en processor, samt förklara, sammanfatta och analysera uppbyggnaden och funktionen hos en RISC-processor (pipe-line) på låg nivå. 


Minplan Mikrodatorteknik

Lärandebål
Efter godkänd kurs förväntas den studerande kunna 
a) förklara hur mikrodatorer är uppbyggd och förklara hur deras maskinvara fungerar 
b) programmera en enkapseldator med hjälp av ett assemblerspråk 
c) förklara hur mikrodatorers prestanda kan höjas med hjälp av olika hårdvarutekniker så som RISC-teknik, minneshierarkier, pipelining och superskalär teknik. 


***********************************
Jfr andra datorteknik

KTH DATORTEKNIK

Datorns funktionssätt: vad är ett program och hur exekveras det i en processor

Adressering: att i assemblyprogram ange vilka operander som ska bearbetas

Språket C för dig som kan programmera i Java

Subrutiner - C-nivå, assemblernivå och hårdvarustöd

Maskinaritmetik: representation av heltal och flyttal - hur utförs beräkningar i en dator

Maskinnära programmering: blandad C- och assemblerkod

Statiska och dynamiska variabler på C- och assemblernivå

Parameteröverföring: pekare, referens- och värdeanrop

Kommunikation mellan processor, minne och IO-enheter på ett enkelt bussystem

Kommunikation, avbrottshantering och direktminnesaccess, blockvis dataöverföring

Uppbyggnad av en processor med RISC-arkitektur, försedd med cacheminnen

Laborationskursen innehåller sex laborationer som behandlar

· Assemblyprogrammering

· In- och utmatning

· Avbrottshantering

· Blandad kod i C och assembler

· Processorarkitektur och cacheminnen

· Fördelning av processortid

Göteborgs universitet

Digitalteknikens grundläggande element och begrepp och olika talsystem Boolesk algebras användning för konstruktion av kombinatoriska nät och synkrona sekvensnät Datorns digitala byggblock (ALU, dataväg, styrenhet, minne, in- och utenheter) Den traditionsenliga processorns uppbyggnad (dataväg och styrenhet med instruktionsuppsättning) som en synkront arbetande digitalmaskin Kodning i maskinspråk och assemblerspråk. Primärminnen och dess anslutning till centralenheten

Chalmers

* Digitalteknikens grundläggande element och begrepp och olika talsystem.
* Boolesk algebras användning för konstruktion av kombinatoriska nät och synkrona sekvensnät.
* Datorns digitala byggblock (ALU, dataväg, styrenhet, minne, in- och ut- enheter).
* Den traditionsenliga processorns uppbyggnad (dataväg och styrenhet med instruktionsuppsättning) som en synkront arbetande digitalmaskin.
* Kodning i maskinspråk och assemblerspråk.


Links
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem