You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2013

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär färdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (unix/abo användarnamn/lösenord), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

Tidtabell

DatumTidPlatsInnehåll
9.1.201313-15B3039Introduktion till kandidatseminariet
Vad betyder det att producera vetenskaplig text?
KandSem2013.pdf
16.1.201313-15B3039Om att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheterKandavh2013.pdfHandledningDV2013.pdf
23.1.201313-15B3039Hur använda källor och referera, övningsuppgiftKanduppsats_kallor.pdf
30.1.201313-15B3039Information om språkjour (Kati Palmberg)
Deadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
27.2.201313-15B3039Deadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar, del 1
6.3.201313-15B3039Presentation av ämnesbeskrivningar, del 2
20.3.201311-12
13-14
Biocity
ICT, B3039
Språkjour, Kati Palmgren
27.3.201311-12
13-14
Biocity
ICT, B3039
Språkjour, Kati Palmgren
3.4.201311-12
13-14
Biocity
ICT, B3039
3.4.201316.00Deadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf
10.4.201311-12
13-14
Biocity
ICT, B3039
Språkjour, Kati Palmgren
17.4.2013 - 24.4.2013Se nedanSeminariepresentationer - se tabellen nedan
15.5.2013Deadline för inlämnande av slutligt arbete
15.5.201313.15-17.00B3039Gemensamt tillfälle att skriva mogenhetsprov
3.6.2013Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
11.6.2013Språktjänst deadline för VT 2013
18.6.2013Betygsutdelning (dvs. du kan få kandidatbetyget detta datum!)
Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av prefekten.
För att erhålla kandidatexamen skall studerande ansöka enligt blankett
https://www.abo.fi/student/media/19791/anhallan_kand_betyg.pdf
SPRÅKJOUR

För längre kommentarer finns det skilt tillgång till skrivhandledning, men om detta kan också komma överens på språkjouren.

URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig (senast deadline 15.5.2013). Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.

BEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING
Handledaren uppgör ett bedömningsförslag, som tillsammans med avhandling och mognadsprov skickas till språktjänst. Blankett för bedömningsförslag nedan:
bedomning_kandidatarbete_it.pdfplagiatblankett.doc

UNDERKÄND SPRÅKGRANSNING
Om språkgranskning blir underkänd vid CSK, kommer epost från CSK med information om detta. Om mognadsprovet blir underkänt, skall man skriva om det (tala med handledaren). Om arbetet blir underkänt, skall det rättas enligt CSK:s direktiv. Det underkända arbetet finns då att hämta på studiekansliet. En ny utskriven version, tillsammans med den gamla, skall sedan på nytt skickas till CSK / Jaana Huttunen.

a) via normal post (brev) [studerande sköter]
b) direkt fört till CSK [studerande sköter],
c) handledaren kan förmedla till CSK via intern post [studerande / handledare sköter]

Speciellt alt. a) är bekvämt om man befinner sig på annat ort än Åbo.


Seminarier

Onsdag 17.4.2013 13-16, B3039
SkribentTitelOpponent HandledareSlutlig textText
Alexander KarellTyper av Molnbaserade DatortjänsterJere NaskiAnnamari Soini
Niklas BjörkSAMLAD INLOGGNINGSebastian LindholmJerker BjörkqvistKandidatavhandlingen.pdf
Jan LångbackaDokumentering av datormuseetJari PirinenMats Aspnäs
Anton ÖsterbroHastighetsstyrning av dieselmotorer i dieselkraftverkMiika HeikuraHannu Toivonen

Onsdag 24.4.2013 13-16, B3039
SkribentTitelOpponent HandledareSlutlig textText
Jere NaskiDatorer som hjälpmedel för utvecklingsstördaJan LångbackaAnnamari Soini
Sebastian LindholmHorisontellt skalbara
molntjänster
Alexander KarellMats Aspnäs
Mikael LindénImplementation av kollisionsvarnare med full autobroms och detektering av fotgängare i AUTOSARNiklas BjörkJohan Ersfolk
Jari PirinenPrestandajämförelse av
DVB-T och DVB-T2
Anton ÖsterbroJerker BjörkqvistDVB-T och DVB-T2 - Teknisk analys och prestandajämföre lse.pdf
Miika HeikuraRay tracing i realtidMikael LindénVille Timonen

Onsdag 17.4.2013 13-16, Dilbert B3029
SkribentTitelOpponent HandledareSlutlig textText
Tobias BjörknäsFöljande webbdesignMagnus GulinLinda Mannila
Magnus GulinHTML5 UR ETT SÄKERHETSPERSPEKTIVJoni KiikolaFrank WickströmKandin5.docx
André JohnsonUtvecklingen av interaktiva
berättarsystem
Sonja JoelssonAnnamari Soini
Markus MannilaParallellarkitekturens historia och Dokumentation av TeknikmuseumMinna SimolaJerker Björkqvist, Mats Aspnäskandidatavhandling.pdf
Joakim BjörkFredrik ByggmästarIon Petre
Onsdag 24.4.2013 13-16, ADA A4065
SkribentTitelOpponent HandledareText
Mattias BergJämförelse av 3D spelmotorerJoakim BjörkJan Westerholm
Joni KiikolaEffektstyrning inom tredje generationenTobias BjörknäsHannu Toivonen
Sonja JoelssonTestdriven utvecklingMattias BergMats Aspnäs
Minna SimolaAndré JohnsonAnnamari Soini
Fredrik ByggmästarMarkus MannilaAnnamari Soini

Material
https://www.abo.fi/personal/skrivlarguider
https://www.abo.fi/personal/media/25009/guideforkandidatskribenternov2011.pdf

Rubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/personnel

Datavetenskap
Möjliga rubriker för avhandlingar (DV)finns tillgängliga via:
http://www.it.abo.fi/datavetenskap_rubriker/

Datateknik:
Inbyggda datorsystem (Johan Lilius, Jerker Björkqvist, Sebastien Lafond)
- e-health, multimediakodning, schedulering, operativsystem, digital televisoin, kommunikation
Mjukvaruprodution:
- Cloud computing and automatic resource scaling, Non-SQL Databases ock Webbapplikationer, Jämförelse av 3D spel-engines (unreal, unity...) från en programmerings synpunkt, Automated White Box Testing with Pex, Test-Driven development
Industriell systemteknik
- signalbehandling, motorkontroll,
Links
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem