You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2017

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär färdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (unix/abo användarnamn/lösenord), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

TidtabellDatumTidPlatsInnehåll
11.1.201713-15115AIntroduktion till kandidatseminariet - målsättningar för kandisemiariet
Samarbete med kommunikation
Vad betyder det att producera vetenskaplig text?
KandSem2017.pdfKandSem2017.pdf
18.1.201713-15115AOm att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheterKandavh2017.pdfKandavh2017.pdf
25.1.201713-15115AInformation om kommunikationskursen, listor för språkhandledningsträffar
Deadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
Övningstext på egen laptop, workshop kring texterna
Kursinfo för DTDV-seminariet 25.1.17.pptx
FEBRUARI
1.2.201713-15115AHur använda källor och referera, övningsuppgiftkallor_referenser.pdfkallor_referenser.pdf
7.2.201715-17105, Arken GKommunikationskursen börjar
8.2.201713-15115AMellancheck: Litteraturpresentation (bok (minst 1), artiklar (minst 2))
14.2.201715-17105, Arken GKommunikationskursen
15.2.201713-15Agora 3. vån kafferumKandkaffe, alla som kommer och diskuterar språk i sin avhandling bjuds på kaffe
21.2.201715-17105, Arken GKommunikationskursen
FEB-MARSkrivhandledning enligt överenskomna listor (överenskommet 28.1.2015) <--> CSK
28.2.201715-17105, Arken GKommunikationskursen
MARSHandledarträffar <--> ämneshandledare
1.3.201713-15115ADeadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar
...xx.3.2017...23.55Elektroniskt
Moodle
<checka>Inlämning av text, minst 5 sidor för språkcheck
21-25.3.2015Separat tidtabell<checka>Genomgång i smågrupper enligt separat tidtabell, boka tid via moodle....
APRIL
5.4.201716.00ElektronisktDeadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf
19.4.2017 20.4.2017Agora
Se nedan
Seminariepresentationer - se tabellen nedan
MAJ
10.5.2017Elektroniskt,
urkund
Deadline för inlämnande av slutligt arbete
18.5.2017Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
21.5.2017CSK deadline för VT 2017
6.6.2017Deadline för studerande att söka kand-betyg (http://www.abo.fi/fakultet/media/32732/anhallan_kand_betyg.pdf)anhallan_kand_betyg.pdfanhallan_kand_betyg.pdf
20.6.2017Betygsutdelning (dvs. du kan få kandidatbetyget detta datum!)
Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av ?????

SPRÅKJOUR

För längre kommentarer finns det skilt tillgång till skrivhandledning, men om detta kan också komma överens på språkjouren.
mog
URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig (senast deadline 13.5.2017). Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.

BEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING
Handledaren bedömer kandidatarbetet på en bedömningsblankett, som tillsammans med avhandling skickas till språktjänst. Blankett nedan. Kandidatarbetet införs i studieregistret enligt bedömning, när språkgranskning är godkänd.
BedomningsblankettKandidatarbeteTkK.pdfBedomningsblankettKandidatarbeteTkK.pdfplagiatblankett.doc

UNDERKÄND SPRÅKGRANSNING
Om språkgranskning blir underkänd vid CSK, kommer epost från CSK med information om detta. Om mognadsprovet blir underkänt, skall man skriva om det (tala med handledaren). Om arbetet blir underkänt, skall det rättas enligt CSK:s direktiv. Det underkända arbetet finns då att hämta på studiekansliet. En ny utskriven version, tillsammans med den gamla, skall sedan på nytt skickas till CSK / Jaana Huttunen.

a) via normal post (brev) [studerande sköter]
b) direkt fört till CSK [studerande sköter],
c) handledaren kan förmedla till CSK via intern post [studerande / handledare sköter]

Speciellt alt. a) är bekvämt om man befinner sig på annan ort än Åbo.
Seminarier 2017


SkribentOpponentHandledareKandi
19.4.2017 13-15 Grupp 1
Anders AhlströmChristian BogelIon Petrekandi.pdf
Patric GustafssonRoger HindersPetter Sandvikkandidatavhandling_patric.pdf
Olav LillerovdeRichard NybergMats NeoviusKandidatAvhandling- Olav Lillerovde.pdf
Karel LangMattias LevlinPatrik SibeliusPseudoslumptalsgeneratorer.docx
19.4.2017 13-15 Grupp 2
Olli ArokariPatric MannerJerker BjörkqvistAvhandling FHSS Arokari 38218.pdf
Daniel SaxenRobert BackmanJerker BjörkqvistSynlig ljuskommunikation och moduleringstekniker.pdf
Marco LindgrenJoel AnderssonKristian NybomKandidatavhandling_Marco_Lindgren.pdf
Patric MannerVictor GallenJan WesterholmKandidatavhandling_Patric_Manner.pdf
26.4.2017 13-15 Grupp 1
Christian BogelPatric GustafssonMarina WaldénKandidatavhandling - Christian Bogel v1.pdf
Mattias LevlinKarel LangAnnamari SoiniMattiasLevlinKandidatavhandling.pdf
Roger HindersOlav LillerovdeDragos Truscankand_avhandling_v1.1.pdf
Richard NybergAnders AhlströmJan WesterholmRenderingstekniker i realtid.pdf
26.4.2017 13-15 Grupp 2
Joel AnderssonDaniel SaxenJohan ErsfolkJoel Andersson - Kandidatavhandling v1.3.pdf
Robert BackmanMarco LindgrenDragos TruscanKandidatarbete.pdf
Victor GallenOlli ArokariKristian NybomKandidatavhandlingVictorGallen38103_07.04.2017.docx


http://web.abo.fi/lc/guider/guideforkandidatskribent.pdf

Rubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/people

Möjliga rubriker för avhandlingar finns tillgängliga via:

https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DV
https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DTHandledning_DT2017.pdfHandledning_DT2017.pdfHandledningDV2017.pdfHandledningDV2017.pdf

Links
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem