You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2016

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär färdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (unix/abo användarnamn/lösenord), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

TidtabellDatumTidPlatsInnehåll
13.1.201613-15115AIntroduktion till kandidatseminariet - målsättningar för kandisemiariet
Samarbete med kommunikation
Vad betyder det att producera vetenskaplig text?
KandSem2016.pdfKandSem2016.pdf
20.1.201613-15115AOm att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheterKandavh2016.pdfKandavh2016.pdf
27.1.201613-15115AKati Palmberg: Information om språkjour, listor för språkhandledningsträffar
Deadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
Övningstext på egen laptop, workshop kring texterna
Seminariebesök språkkrav DV DT 2015.pdfSeminariebesök språkkrav DV DT 2015.pdf
FEBRUARI
2.2.201615-17105, Arken GKommunikationskursen börjar
3.2.201613-15115AHur använda källor och referera, övningsuppgiftkallor_referenser.pdfkallor_referenser.pdf
9.2.201615-17105, Arken GKommunikationskursen
10.2.201613-15115AMellancheck: Litteraturpresentation (bok (minst 1), artiklar (minst 2))
16.2.201615-17105, Arken GKommunikationskursen
17.2.201613-15Agora 3. vån kafferumSpråkkaffe, alla som kommer och diskuterar språk i sin avhandling bjuds på kaffe
FEB-MARSkrivhandledning enligt överenskomna listor (överenskommet 28.1.2015) <--> CSK
MARSHandledarträffar <--> ämneshandledare
2.3.201613-15115ADeadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar
16.3.201623.55Elektroniskt
Moodle
Inlämning av text, minst 5 sidor för språkcheck
21-25.3.2015Separat tidtabellGenomgång i smågrupper enligt separat tidtabell, boka tid via moodle
APRIL
6.4.201616.00ElektronisktDeadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf
13.4.2016 20.4.2016Agora
Se nedan
Seminariepresentationer - se tabellen nedan
MAJ
4.5.2016Elektroniskt,
urkund
Deadline för inlämnande av slutligt arbete
23.5.2016Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
26.5.2016CSK deadline för VT 2015
1.6.2016Deadline för studerande att söka kand-betyg (http://www.abo.fi/fakultet/media/32732/anhallan_kand_betyg.pdf)anhallan_kand_betyg.pdfanhallan_kand_betyg.pdf
20.6.2016Betygsutdelning (dvs. du kan få kandidatbetyget detta datum!)
Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av ?????

SPRÅKJOUR

För längre kommentarer finns det skilt tillgång till skrivhandledning, men om detta kan också komma överens på språkjouren.

URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig (senast deadline 13.5.2015). Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.

BEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING
Handledaren bedömer kandidatarbetet på en bedömningsblankett, som tillsammans med avhandling och mognadsprov skickas till språktjänst. Blankett nedan. Kandidatarbetet införs i studieregistret enligt bedömning, när språkgranskning är godkänd.
BedomningsblankettKandidatarbeteTkK.pdfBedomningsblankettKandidatarbeteTkK.pdfplagiatblankett.doc

UNDERKÄND SPRÅKGRANSNING
Om språkgranskning blir underkänd vid CSK, kommer epost från CSK med information om detta. Om mognadsprovet blir underkänt, skall man skriva om det (tala med handledaren). Om arbetet blir underkänt, skall det rättas enligt CSK:s direktiv. Det underkända arbetet finns då att hämta på studiekansliet. En ny utskriven version, tillsammans med den gamla, skall sedan på nytt skickas till CSK / Jaana Huttunen.

a) via normal post (brev) [studerande sköter]
b) direkt fört till CSK [studerande sköter],
c) handledaren kan förmedla till CSK via intern post [studerande / handledare sköter]

Speciellt alt. a) är bekvämt om man befinner sig på annan ort än Åbo.
Seminarier 2016


SkribentRubrikOpponentHandledareArbete
Onsdag 13.4.2016
13.00-16 / Agora 115
Dennis MattssonKontextbaserade rekommendationssystemFredrik FagerholmMats NKandidatavhandling.docx
Maria Ström-BestorModellering och simulering av biologiska systemMichael WessmanIonkandi_26412.pdf
Fredrik FagerholmAnalys av data inom hälsovårdBenjamin Biström Mats NJämförelse av kollaborativa, innehållsbaserade och sociala rekommendationssystem.pdf
Benjamin Biström Intelligenta omgivningar i smarta husAnton Björklund Luigia Intelligenta miljöer i smarta hem - Kandidatarbete PDF.pdf
Markus LiljebäckMaskininlärningDennis MattssonIonKandidatavhandling utkast Markus Liljebäck.pdf
Zandra LundegårdSensorer i ABS-bromssystemMathias FredrikssonHannukandi_ZL.pdf
Fredag 15.4.2016
9-12 / Agora 3e vån
Frey GranholmMultipla grafikkort med olika arkitekturLasse SundmanJan WKandidatavhandling Frey Granholm.pdf
Robert TallingVideo stitchingAndreas NäsmanJerkerSammanfogning av videopanorama v1.1.pdf
Peter ErikssonSäkerhet inomsakernas internetAnton LindholmJohan L och AnnamariKandidatavhandling_Peter_Eriksson.pdf
Miro EklundBulk-Id of RFID tagsOskar Lappi Jerkerkandi-v1.01.pdf
Patrik HillnerStabilisering av ett objekt med hjälp av flera axlarAlexander GallenHannuHillner Patrik_Kandidatavhandling_ej 100 klar.pdf
Onsdag 20.4.2016
13.00-16 / Agora 115
Anton Björklund Genetiska algoritmerMaria Ström-BestorIon Anton Björklund Kandidatavhandling.pdf
Kim PaulinDistribuerade vetenskpliga beräkningar (Teqila)Sebastian NybergMats AKimPaulin_KandidatavhandlingProto.pdf
Mathias FredrikssonNya egenskaper i ECMAScript 2015 (ES6) och deras inverkan på JavaScript-programmeringKim LeAnnamariNya egenskaper i ECMAScript 2015 v0.2.0-draft.pdf
Michael WessmanUbik-teknologi i arbetsvärldenMarkus LiljebäckJohan L och Stefan GrönrooWessman_Michael_Avhandling.pdf
Kim LeAnalys av High Efficiency Video CodingKim PaulinJan Wkandidatavhandling_Kim_Le.pdf
Sebastian NybergUtveckling av RAID och dess implementation i dagens samhälleZandra LundegårdMats ARAID_kandi2.pdf
Fredag 22.4.2016
9-12 / Agora 3e vån 307A/B
Mathias BrunströmVideo codex jämförelse Patrik HillnerSebastienKandidatavhandling_Mathias_Brunström.pdf
Lasse SundmanKompilatorer gcc och clang - Design av modulära kompilatorerMiro EklundIvan eller Jerkersundman_kandiarbete_wip.pdf
Andreas NäsmanLjudidentifieringSebastian BröcklJerkerKandi.pdf
Anton LindholmDevice guard for Windows 10Peter ErikssonJerkerKandi_04-06-16.pdf
Oskar Lappi Procedurell manipulering av vektorgrafikRobert TallingKristian NybomKandidatavhandling(1).pdf
Alexander GallenMobilapplikationer - Skillnaden mellan multiplatformt och platformspecifikt kodandeMathias BrunströmAnnamariKandidatavhandling_Gallen_36141.pdf
Sebastian BröcklSakernas Internet och datasäkerhet Frey GranholmJohan L och AnnamariKandi_3.0_WORK IN PROGRESS.pdfhttp://web.abo.fi/lc/guider/guideforkandidatskribent.pdf

Rubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/people

Datavetenskap
Möjliga rubriker för avhandlingar (DV)finns tillgängliga via:
https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DV

HandledningDV2016.pdfHandledningDV2016.pdf

Handledning_DT2016.pdfHandledning_DT2016.pdfLinks
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem