You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingProgrammering i C/C++ läsår 2010-2011Föreläsare: Jerker Björkqvist, rum B4052, ICT-huset

Föreläsningar 30.8-20.10.2010

v.35-42 Må 10-12 A3058
v.35-42 Ons 15-17 (15.15-16.30) A3058

Innehåll

30.810-12I C: Historia och grundinformation set_1.pdf
1.915-17II C grunder / variabler
6.910-12III C: Räckor, strukturer, pekare
8.915-17IV C: Strukturer, pekare,
13.9INGEN FÖRELÄSNING !!
Laboration 1, 14.9 15-17 ELLER 15.9 10-12
15.915-17Pekare...
20.910-12..Pekare, dynamiskt minneset_4.pdf
22.915-17Kompilering, länkning och Makefile
27.9C++ Grunder, skillnader till C.set_5.pdf
28.9OBS TI LAB INHIBERAD !!!
29.915-17C++: Grunder, skillnader till C, strukurer, Klasser, ärvning, konstruktorer, desktruktorer
4.1010-12C++: Polymorfism, överladdade operatorer, exceptionerset_6.pdf
6.1015-17C++: Polymorfism, överladdade operatorer, exceptioner
11.1010-12
C++: Generell programmering / Qt: GUI-programmering II
set_8.pdf
13.1015-17IX: Qt grafik / vanliga dialogerset_9.pdf
18.1010-12Utrymmet är Catbert (B3028)
Repetition och möjlighet att ställa frågor.
20.1010-12Pingvinfarmen: Extra labtillfälle
20.1015-17INGEN FÖRELÄSNING (pg.a. skolornas höstlov)
X: Microsoft: C#, .NET-omgivningenhttp://www.ecma-international.org/activities/Languages/Introduction%20to%20Csharp.ppt

Laborationer

Som kursassistenter fungerar Stefan Grönroos

Tema för laborationerna är:

I: C-grunder
II:C-systemprogrammering
III:C++ klasser
IV:C++ klasser II
V:GUI-programmering

Laborationerna är 5 stycken och ordnas i två omgångar (delta i det ena tillfället!!)
Tisdagar kl. 15-17 i A3032 Dogbert (21.9, 28.9, 5.10, 12.10)
Onsdagar kl. 10-12 i ICT Linux-klassen (15.9, 22.9, 29.9, 6.10, 13.10)

Inlämning av laborationer
Laborationerna inlämnas elektroniskt på adressen

https://xprog28.cs.abo.fi/ro.nsf


Tenter
Kurstent 1: 22.10.2010 Kurstent 2: 12.11.2010
OBSOBS. Anmäl er till tent i tid. Anmälan via MinPlan.

Tenrätt fås då Labbar 1-4 är inlämnade. Resultat meddelas STURE då tentamen samt Labbar 1-5 är godkända. Tentresultat publiceras på dessa sidor.

Litteratur

Kernighan&Ritchie The C Programming Language: ...finns på albin...
Frank Brokken: C++ Annotations http://www.icce.rug.nl/documents/cplusplus/


Övrigt intressant material

The State of the Language: An Interview with Bjarne Stroustrup: http://www.devx.com/SpecialReports/Article/38813/0/
Evolving a language for and in the real world: C++ 1991-2006: http://www.research.att.com/~bs/hopl-almost-final.pdf

"Ursprungligt" material om C-språket: http://www.lysator.liu.se/c/bwk-tutor.html

Utvecklingsmiljöer

Linux
På t.ex. tuxedo finns utvecklingsmiljöer för gcc och Qt (qtcreator) färdigt installerade. De flesta linux-distributioner erbjuder som färdiginstallerade eller som paket utvecklingsmiljöer. Det finns en hel del utvecklingsmiljöer (IDE) som opensource (bl.a. Eclipse).

MS Windows
Microsofts utvecklingsmiljöer (IDE) finns tillgängliga på adressen www.dreamspark.com . Som studerande vid ÅA kan du ladda ner t.ex. VisualStudio 2008/2010.

Tentresultat 22.10.2010
Tentreslutaten överförs till STURE då också laborationerna är utförda.

Matr. nr.Poäng VitsordSTURE
2460329520.12.2010
30920295RÖ saknas
33919254RÖ saknas
3420124420.12.2010
3326423320.12.2010
32367192RÖ saknas
1 icke godkänd

Tentresultat 12.11.2010
Tentreslutaten överförs till STURE då också laborationerna är utförda.


Matr. nr.Poäng VitsordSTURE
29810285RÖ saknas
30624254RÖ saknas
3143825420.12.2010
3253222,5320.12.2010
2832822320.12.2010
34164213RÖ saknas
3333217120.12.2010
3341716120.12.2010
34209151RÖ saknas
2 icke godkändaLinks
Operativsystem 2018 (period 3)
Kandidatseminarium 2018
ASP Labs 2017
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Temp
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem