You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingProgrammering i C/C++ läsår 2010-2011Föreläsare: Jerker Björkqvist, rum B4052, ICT-huset

Föreläsningar 30.8-20.10.2010

v.35-42 Må 10-12 A3058
v.35-42 Ons 15-17 (15.15-16.30) A3058

Innehåll

30.810-12I C: Historia och grundinformation set_1.pdf
1.915-17II C grunder / variabler
6.910-12III C: Räckor, strukturer, pekare
8.915-17IV C: Strukturer, pekare,
13.9INGEN FÖRELÄSNING !!
Laboration 1, 14.9 15-17 ELLER 15.9 10-12
15.915-17Pekare...
20.910-12..Pekare, dynamiskt minneset_4.pdf
22.915-17Kompilering, länkning och Makefile
27.9C++ Grunder, skillnader till C.set_5.pdf
28.9OBS TI LAB INHIBERAD !!!
29.915-17C++: Grunder, skillnader till C, strukurer, Klasser, ärvning, konstruktorer, desktruktorer
4.1010-12C++: Polymorfism, överladdade operatorer, exceptionerset_6.pdf
6.1015-17C++: Polymorfism, överladdade operatorer, exceptioner
11.1010-12
C++: Generell programmering / Qt: GUI-programmering II
set_8.pdf
13.1015-17IX: Qt grafik / vanliga dialogerset_9.pdf
18.1010-12Utrymmet är Catbert (B3028)
Repetition och möjlighet att ställa frågor.
20.1010-12Pingvinfarmen: Extra labtillfälle
20.1015-17INGEN FÖRELÄSNING (pg.a. skolornas höstlov)
X: Microsoft: C#, .NET-omgivningenhttp://www.ecma-international.org/activities/Languages/Introduction%20to%20Csharp.ppt

Laborationer

Som kursassistenter fungerar Stefan Grönroos

Tema för laborationerna är:

I: C-grunder
II:C-systemprogrammering
III:C++ klasser
IV:C++ klasser II
V:GUI-programmering

Laborationerna är 5 stycken och ordnas i två omgångar (delta i det ena tillfället!!)
Tisdagar kl. 15-17 i A3032 Dogbert (21.9, 28.9, 5.10, 12.10)
Onsdagar kl. 10-12 i ICT Linux-klassen (15.9, 22.9, 29.9, 6.10, 13.10)

Inlämning av laborationer
Laborationerna inlämnas elektroniskt på adressen

https://xprog28.cs.abo.fi/ro.nsf


Tenter
Kurstent 1: 22.10.2010 Kurstent 2: 12.11.2010
OBSOBS. Anmäl er till tent i tid. Anmälan via MinPlan.

Tenrätt fås då Labbar 1-4 är inlämnade. Resultat meddelas STURE då tentamen samt Labbar 1-5 är godkända. Tentresultat publiceras på dessa sidor.

Litteratur

Kernighan&Ritchie The C Programming Language: ...finns på albin...
Frank Brokken: C++ Annotations http://www.icce.rug.nl/documents/cplusplus/


Övrigt intressant material

The State of the Language: An Interview with Bjarne Stroustrup: http://www.devx.com/SpecialReports/Article/38813/0/
Evolving a language for and in the real world: C++ 1991-2006: http://www.research.att.com/~bs/hopl-almost-final.pdf

"Ursprungligt" material om C-språket: http://www.lysator.liu.se/c/bwk-tutor.html

Utvecklingsmiljöer

Linux
På t.ex. tuxedo finns utvecklingsmiljöer för gcc och Qt (qtcreator) färdigt installerade. De flesta linux-distributioner erbjuder som färdiginstallerade eller som paket utvecklingsmiljöer. Det finns en hel del utvecklingsmiljöer (IDE) som opensource (bl.a. Eclipse).

MS Windows
Microsofts utvecklingsmiljöer (IDE) finns tillgängliga på adressen www.dreamspark.com . Som studerande vid ÅA kan du ladda ner t.ex. VisualStudio 2008/2010.

Tentresultat 22.10.2010
Tentreslutaten överförs till STURE då också laborationerna är utförda.

Matr. nr.Poäng VitsordSTURE
2460329520.12.2010
30920295RÖ saknas
33919254RÖ saknas
3420124420.12.2010
3326423320.12.2010
32367192RÖ saknas
1 icke godkänd

Tentresultat 12.11.2010
Tentreslutaten överförs till STURE då också laborationerna är utförda.


Matr. nr.Poäng VitsordSTURE
29810285RÖ saknas
30624254RÖ saknas
3143825420.12.2010
3253222,5320.12.2010
2832822320.12.2010
34164213RÖ saknas
3333217120.12.2010
3341716120.12.2010
34209151RÖ saknas
2 icke godkändaLinks
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem