You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2014

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär färdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (unix/abo användarnamn/lösenord), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

Tidtabell

DatumTidPlatsInnehåll
8.1.201413-15B3039Introduktion till kandidatseminariet
Vad betyder det att producera vetenskaplig text?
KandSem2014.pdfKandSem2014.pdf
15.1.201413-15B3039Om att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheterKandavh2014.pdfKandavh2014.pdf
22.1.201413-15B3039Hur använda källor och referera, övningsuppgift
29.1.201413-15B3039Information om språkjour (Kati Palmberg)
Deadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
29.1.201415-17DilbertMöjlighet att delta i IS seminarium om informationssökning (Eivor Jula)
12.2.201413-15B3039Mellancheck: Litteraturpresentation (bok (minst 1), artiklar (minst 2))
Handledarträffar
26.2.201413-15B3039Deadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar, del 1
5.3.201413-15B3039Presentation av ämnesbeskrivningar, del 2 (reserv)
Handledarträffar
2.4.201416.00Deadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf
16.4.2014 - 23.4.2014Se nedanSeminariepresentationer - se tabellen nedan
14.5.2014Deadline för inlämnande av slutligt arbete
14.5.201413.15-17.00B3039Gemensamt tillfälle att skriva mognadssprov
?Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
?Språktjänst deadline för VT 2014
?Betygsutdelning (dvs. du kan få kandidatbetyget detta datum!)
Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av prefekten.
För att erhålla kandidatexamen skall studerande ansöka enligt blankett
https://www.abo.fi/student/media/19791/anhallan_kand_betyg.pdf
SPRÅKJOUR

För längre kommentarer finns det skilt tillgång till skrivhandledning, men om detta kan också komma överens på språkjouren.

URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig (senast deadline 14.5.2014). Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.

BEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING
Handledaren uppgör ett bedömningsförslag, som tillsammans med avhandling och mognadsprov skickas till språktjänst. Blankett för bedömningsförslag nedan:
kandarbbedomningsblankett_it2012.pdfkandarbbedomningsblankett_it2012.pdfplagiatblankett.doc

UNDERKÄND SPRÅKGRANSNING
Om språkgranskning blir underkänd vid CSK, kommer epost från CSK med information om detta. Om mognadsprovet blir underkänt, skall man skriva om det (tala med handledaren). Om arbetet blir underkänt, skall det rättas enligt CSK:s direktiv. Det underkända arbetet finns då att hämta på studiekansliet. En ny utskriven version, tillsammans med den gamla, skall sedan på nytt skickas till CSK / Jaana Huttunen.

a) via normal post (brev) [studerande sköter]
b) direkt fört till CSK [studerande sköter],
c) handledaren kan förmedla till CSK via intern post [studerande / handledare sköter]

Speciellt alt. a) är bekvämt om man befinner sig på annan ort än Åbo.


Seminarier

Tillfälle 1
SkribentTitelOpponent HandledareSlutlig textText
Tillfälle 2
SkribentTitelOpponent HandledareSlutlig textText
Tillfälle 3
SkribentTitelOpponent HandledareSlutlig textText
Tillfälle 4
SkribentTitelOpponent HandledareText

Material

http://web.abo.fi/lc/guider/guideforkandidatskribent.pdf

Rubriker / ämenn

Tala med3handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/people

Datavetenskap
Möjliga rubriker för avhandlingar (DV)finns tillgängliga via:
http://www.it.abo.fi/datavetenskap_rubriker/

Datateknik:
Inbyggda datorsystem (Johan Lilius, Jerker Björkqvist, Sebastien Lafond)
- e-health, multimediakodning, schedulering, operativsystem, digital televisoin, kommunikation, operativsystem, filsystem
Mjukvaruproduktion: (Ivan Porres, Dragos Truscan, Kristian Nybom)
- Cloud computing and automatic resource scaling, Non-SQL Databases ock Webbapplikationer, Jämförelse av 3D spel-engines (unreal, unity...) från en programmerings synpunkt, Automated White Box Testing with Pex, Test-Driven development
Industriell systemteknik (Hannu Toivonen)
- signalbehandling, motorkontroll, ICA, PCA, bildanalys
Högeffektiva datorberäkningar (Jan Westerholm, Mats Aspnäs)
- datografik, parallella beräkningar, kodoptimeringLinks
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem