You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingPraktikum i inbyggda datorsystem

Föreläsningar
Introducerande föreläsningar hålls 1.11, 8.11, 15.11, 22.11 i Aud A3039.
1.11 Introduktion, ELFA fact sheet (http://www.elfa.se/en/fakta55.pdf)
8.11 Elfa fact sheet (http://www.elfa.se/en/fakta55.pdf)
15.11 Signaler, Lågnivå I/O,
22.11 FPGA (tutorial%20on%20FPGA.pdf),fpga_arch3.pdffpga_arch1.pdffpga_arch2.pdf
29.11 OBS INGEN FÖRELÄSNING MERA

18.12 OBS SEMINARIEARBETSPRESENTATION 15-17

Mera material: Om USB; 02_usb_tech.pdf01_usb_tech.pdf

Material
1. ELFA:s Fact sheets: http://www.elfa.se/en/fakta55.pdf
2. Föreläsningskalvon:Laborationer (8st) hålls enligt följande
Anmälningar på: https://www.it.abo.fi/anmalan

Räkneövning 1 (Labb 1)
06-11-2007 Grupp 1 (Ti 15-17) 0/5
07-11-2007 Grupp 2 (On 15-17) 1/5
08-11-2007 Grupp 3 (To 13-15) 1/5
08-11-2007 Grupp 4 (To 15-17) 0/5
13-11-2007 Grupp 5 (Ti 15-17) 0/5
14-11-2007 Grupp 6 (On 15-17) 0/5

Räkneövning 2 (Labb 2)
06-11-2007 Grupp 1 (Ti 15-17) 0/5
07-11-2007 Grupp 2 (On 15-17) 0/5
08-11-2007 Grupp 3 (To 13-15) 0/5
08-11-2007 Grupp 4 (To 15-17) 1/5
13-11-2007 Grupp 5 (Ti 15-17) 0/5
14-11-2007 Grupp 6 (On 15-17) 1/5

Räkneövning 3 (Labb 3)
15-11-2007 Grupp 1 (To 13-15) 0/5
15-11-2007 Grupp 2 (To 15-17) 0/5
20-11-2007 Grupp 3 (Ti 15-17) 1/5
21-11-2007 Grupp 4 (On 15-17) 0/5
22-11-2007 Grupp 5 (To 13-15) 0/5
22-11-2007 Grupp 6 (To 15-17) 0/5

Räkneövning 4 (Labb 4)
15-11-2007 Grupp 1 (To 13-15) 0/5
15-11-2007 Grupp 2 (To 15-17) 0/5
20-11-2007 Grupp 3 (Ti 15-17) 0/5
21-11-2007 Grupp 4 (On 15-17) 1/5
22-11-2007 Grupp 5 (To 13-15) 0/5
22-11-2007 Grupp 6 (To 15-17) 0/5

Räkneövning 5 (Labb 5)
No groups defined yet.

Räkneövning 6 (Labb 6)
No groups defined yet.

Räkneövning 7 (Labb 7)
No groups defined yet.

Räkneövning 8 (Labb 8)
No groups defined yet.

Bedömning
Rapport över laborationer + inlämnat seminariearbete

Rapport över laborationer:
För varje laboration följande punkter
1. Namn, matr. nr, tidpunkt utfört,
2. Namn på laboration
3. Målsättning med laborationen
4. Använd utrustning
5. Beskrivning av arbete
6. Resultat

Seminariearbete, en uppsats på 5-10 sidor över ett av följande ämnen (eller eget valfritt):
- Ethernet electronical standard (twister pair ethernet)
- Jämförelse i prestanda mellan standard FPGAS från Xilinx och
- Standarder och hastigheter för PCI-bussar
- Skillnaden mellan IDE och SATA interface
- Översikt över Texas Instruments OMAP arkitektur
- FlexRay - grunddata om den nya kommunikationsstandarden för bilelektronik
- Seriekommunikation - UART mot mjukvaruimplementation
- Tangentbord i PC -omgivning -från knapptryck till data
- HDMI-standarden
- DVI - digital bildöverföring
- Vad är Firewire?
- PICOscope - ett digitalt USB oskilloskop
Links
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem