You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingProgrammering i C/C++ 2016

Kurskod: 453308.0

Kursansvarig: Jerker Björkqvist, rum A4045, Agora

Undervisning 5.9.10.2016-26.10.2016
Måndagar 10-12, K124B
Onsdagar 15-17, K124B !! OBS Ny tid, platsen är den samma.

Kursform: Teorigenomgång med tillhörande övningar varje gemensamt tillfälle
Utrustning: Alla bör ha tillgång till en dator under våra gemensamma tillfällen, se till att du har en!
Programvara: Vi kör med a) gcc, kan anvädas lokalt eller via tuxedo.abo.fi b) Qt Creator (qt-project.org)

Innehåll

NrDatInnehållset_1.pdf
5.9I C: Historia och grundinformation
7.9TYVÄRR MÅSTE INHIBERA PGA: FLYTTAT FAKULTETSRÅD
12.9Få omgivningen att fungera (gcc, QT Creator)
Ville
II C grunder / variabler
12.9III: Räckor, strukturer
14.9III C: Pekare
19.9IV C: Strukturer, pekare,
21.9OBS KL 13-15
Minneshantering, Prekompilator. kompilering
set_4.pdf
23.9..Pekare, dynamiskt minne
28.9INGEN FÖRELÄSNING
3.10Prekompilator. kompilering, länkning och Makefile
libc, funktionsgenomgång, Nätverk
5.10C++ grunder, skillnader till Cset_5.pdf
10.10C++ Grunder och forts.
12.10C++ Klasser, OBS. Hålls kl. 13-15set_6.pdf
12.10C++: Polymorfism, överladdade operatorer, exceptioner
17.10C++: Generell programmering / Gui programmering
19.10Qt: GUI-programmering Iset_8.pdfset_8.pdfset_9.pdf
24.10QT. GUI programmering / Generisk programmering
set_7.pdf
26.10Reserv

Laborationer / övningar

Övningar utförs:
1. I samband med undervisningstillfällen
2. Som självstudier med hjälp av det elektroniska systemet Ville (ville.utu.fi)

3. Som inlämnade programmeringsuppgifter (GUI-programmering)

Övningsuppgifter / labbar
DatumDirektiv
1
7.9.2016Elektroniskt Ville, registreringslänk: https://ville.utu.fi?c=dMVdnN3VH2PL, registreringsnyckel: cprog2016
2
14.9.2016Elektroniskt på Ville, deadline 28.9.2015
3
21.9.2016Elektroniskt på Ville, deadline 5.10.2015
4
6.10.2016Laboration 1, på ville.utu.fi (round 4)
5
12.10.2016Laboration 2, på ville.utu.fi (round 5)

Inlämning av laborationer / övningar
Inlämnas elektroniskt i Ville


Tenter
OBSOBS. Anmäl er till tent i tid. Anmälan via MinPlan.

Tenträtt fås då övningarna i Ville är avklarade till 80%. Resultat meddelas STURE då tentamen samt inlämnade övningar är godkända. Tentresultat publiceras på dessa sidor.

Litteratur

Kernighan&Ritchie The C Programming Language: ...finns på albin...
Frank Brokken: C++ Annotations http://www.icce.rug.nl/documents/cplusplus/


Övrigt intressant material

The State of the Language: An Interview with Bjarne Stroustrup: http://www.devx.com/SpecialReports/Article/38813/0/
Evolving a language for and in the real world: C++ 1991-2006: http://www.research.att.com/~bs/hopl-almost-final.pdf

"Ursprungligt" material om C-språket: http://www.lysator.liu.se/c/bwk-tutor.html

Utvecklingsmiljöer

Linux
På t.ex. tuxedo finns utvecklingsmiljöer för gcc och Qt (qtcreator) färdigt installerade. De flesta linux-distributioner erbjuder som färdiginstallerade eller som paket utvecklingsmiljöer. Det finns en hel del utvecklingsmiljöer (IDE) som opensource (bl.a. Eclipse).

MS Windows
Microsofts utvecklingsmiljöer (IDE) finns tillgängliga på adressen www.dreamspark.com . Som studerande vid ÅA kan du ladda ner t.ex. VisualStudio Professional 2012/2013.

KURSTENT 1, 28.10.2016

Matr. nr.NamnPoäng VitsordRÖ OKSTURE
3709519,521+2+3+4+59.12.2016
388473051+2+3+4+59.12.2016
381202021+2+3+4+59.12.2016
382189-1+2+3+4+5

KURSTENT 2, 11.11.2016

Matr. nr.Poäng VitsordRÖ OKSTURE
400722951+2+3+4+525.11.2016
377191821+2+3+4+525.11.2016
372082641+2+3+4+525.11.2016
3713220,531+2+3+4
4085319,521+2+3+4+518.5.2017
379832641+2+3+4+59.12.2016
39151131+2+3
37960131+2+3
382182131+2+3+4+525.11.2016
357291711+2+3+4

Allmän tent, 27.1.2017

Matr. nr.NamnPoäng VitsordRÖ OKSTURE
391512131+2+3+4
388591821+2+3+4+55.10.2017


Allmän tent, 21.4.2017

Matr. nr.NamnPoäng VitsordRÖ OKSTURE
36028Benjamin Bergens192
38848Olav Lillerovde15,51

Links
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
Programming Embedded Systems 2017
Programmering i C/C++ 2016
ASP Labs 2015
Operativsystem 2017 (period 3)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Temp
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem