You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingOperativsystem 2010/2011 (period 2)


Föreläsningar 27.10-16.12 (v. 43-50)
ti 13-15, ons kl. 15-17, samt to 10-12, aud A3058. 

Föreläsare: Jerker Björkqvist, jerker.bjorkqvist@abo.fi, sitter i ICT-huset, 4. vån rum B4052.

Under kursen hålls 5 st RÖ / Laborationer. Dessa måste bli godkända (godkända = minst 5 / 10 poäng).
Kursen godkänns då Labbar + tent är avklarad.

Lab-texter erhålls och inlämnas elektroniskt på adressen https://xprog28.cs.abo.fi/ro.nsf

Kurslitteratur:

Annnat intressant:
    • Daniel P. Bovet & Marco Cesati: Understanding the Linux Kernel, O'Reilly, 2006
    • Deitel, Deitel & Chofnes: Operating systems, Prentice Hall, 2004
Kursen kommer att vara intensiv, med många nya begrepp och mycket nytt på kort tid.

Anmälningar
Ingen speciell kuranmälning behövs. Men inlämnande av övningsuppgifter är obligatorisk.

Tidtabell

v.DatTidInnehåll
4326.1013-15<<INGEN FÖRELÄSNING>>
27.1015-17Kursinfo / introduktionforelasning_1.pdf
28.1010-12Historiaforelasning_1b.pdf
442.1113-15Hårdvaruöversikt, strukturer för OS
3.1115-17Processer och trådar, laborationforelasning_3.pdf
4.1110-12Processer och trådar
Laboration 1 (deadline 11.11.2010)os_2010_lab1.pdf
459.1113-15Skeduering, deadlocksforelasning_4.pdf
10.1115-17IPC, krtiska sektionerforelasning_5.pdf
11.1110-12Minneshantering Iforelasning_7.pdf
4616.1113-15Laboration 2
OBS. Jag har ett möte samtidigt, så kommer bara snabbt och startar upp jobbet !
os_2010_lab2.pdf
17.1115-17Minneshantering II<<se forelasning_7.pdf>>
18.1110-12OBS INGEN FÖRELÄSNING !!!
4723.11Minneshantering IIforelasning_8.pdf
24.11I/Oforelasning_9.pdf
25.1110-12Uppstarting av system - demo / lab
OBS Hålls i ESlabbet 3 vån, B3035
Stefan Grönroos
4830.11Övningsuppgiftos_2010_lab4.pdf
1.12INGEN FÖRELÄSNING
2.12INGEN FÖRELÄSNING
497.12I/O, I/O-hårdvarase forelasning_9.pdf
8.12Filesystem Iforelasning_10.pdf
9.12Filsystem IIforelasning_11.pdf
5014.12Nätverk
15.12Multiprocessor / distribuerade systemforelasning_12a.pdf
16.12Säkerhetforelasning_13.pdf
Övning 5os_2010_lab5.pdf

OBS. ANMÄLAN TILL TENT SKER I MINPLAN. Se till att det blir gjort!

TENTRESULTAT 11.2.2011

Matr NrPoängVitsordSTURE
3333327514.2.2011
3261926414.2.2011
3081125414.2.2011
34164233
3316723314.2.2011
3143818214.2.2011
Antal icke godkända: 0

TENTRESULTAT 14.1.2011

Matr NrPoängVitsordSTURE
3406728514.2.2011
2981423314.2.2011
3143721314.2.2011
3248520214.2.2011
3216718214.2.2011
3335018214.2.2011
Antal icke godkända: 2

TENTRESULTAT 17.12.2010

Jag hade klåpat, och i misstag hade det hamnat med 2 st uppgift nr. 3. I resultaten nedan har de 5 bästa poängen från samtliga 6 uppgifter beaktats.

Matr NrPoängVitsordSTURE
3392027514.2.2011
3236527514.2.2011
3236624414.2.2011
3244524414.2.2011
3062223314.2.2011
3406523314.2.2011
3063721314.2.2011
3420921314.2.2011
3341720214.2.2011
3326419214.2.2011
3323618214.2.2011
3307717114.2.2011
3143715114.2.2011
Icke godkända: 1

"FACIT":
1. a) Interrupt = mekanism för att kunna avbryta programflöde i en processor för att temporät utföra annat programflöde. Initieras ofta via externa enheter (via IRQ)
b) Zero list = lista över nollställda sidramar i primärminnet
c) Mutex = synkroniseringsmekanism som kan avnändas t.ex. för att uppnå exklusiv access av resurs
d) Segmentering används för att dela upp det i minne en process behöver i segment, som sedan lätt kan flyttas omkring i primärminne
e) TLB (Translation Lookaside Buffer) Cache för att mappas virtuella adresser till fysiska adresser, så att sidtabeller inte behöver traverseras
f) Tråd = mekanism som möjliggör pseudoparallel exekvering av kod

2. IPC = InterProcess Communication = Kommunikation mellan processer, dvs mekanismer som möjliggör att olika processer kan kommunicera med varandra. Dessa mekamismer innefattar både dataöverföringen och synkroniseringen. Exempel är: Pipes, FIFOs, Sockets, delat minne ...

3. Låsning uppstår då flere processer försöker få exklusiv access till resurser som andra redan har access till och ett cirkulärt väntande uppstår.
För att låsning skall kunna uppstå, skall följande 4 villkor vara uppställda:
- exklusiv access
- cirkulärt väntande
- ingen preemption
- behåll resurs och vänta
Låsning kan undvikas genom att vilket som helst av villkoren inte uppfylls. I ett praktiskt exempel som Linux undviks låsning genom att undvika cirkulärt väntande genom att resurser alltid allokeras i samma ordning

3a. I FAT används en datastruktur kallad File Allocation Table, som representerar en länkad lista över de block som hör till en fil. Genom att den länkade listan finns centrerad i FAT, behöver inte separata diskblock accesseras för att hitta de block som hör till en fil.
En I-nod är en datastruktur (på skivan) som representerar en fil. I I-noden finns det en lista på de datablock som hör till filen.
För FAT hittas alltså blocken genom att traversera de den länkade lista som finns koncentrerad i FAT. I I-nod-systemet finns datablocken direkt listade i I-noden.

a) filstorleken begränsas oftast av hur många bit som representerar filstorleken i katalogstrukuren. T.ex. om bitar för detta är 32, är filstorleken i praktiken begränsad till 4 GB.
b) Filsystemstorlek begränsas av blockstorlek och antalet bitar som avänds för att indexera block. Om t.ex. block addresseras med 16 bitar, och blockstorlek är 4 kB (2^12), är filsystemet begränsat till 2^28 bytes (=256 MB).
c) Antalet filer begränsas i ett I-nod filsystem av hur många I-nod-datastrukturer det reserverats plats för på skivan. I vissa implementationer kan man dynamisk öka. För FAT ingen direkt begränsning.

4. En minnessida kan befinna sig olika status,
a) Aktiv (används för tillfället aktivt, och finns i primärminnet)
b) standby - används inte aktivt, men finns fortfarande i primärminne
c) on disk - har flyttats till hårdskivan
d) not loaded - har ännu inte laddats in från hårdskivan
e) dirty - skriven till, men inte uppdaterats till hårdskiva
f) zeroed - nollställd, ny sida som nyss tagits i bruk
g) in transit - sidan håller för tillfället på att flyttas från primärminne till hårdskiva eller vv.

Hur de flyttas kan lämpligen visas i en graf, men är inte listan här.

5. Ett Public-Key kryptosystem baserar sig på ett asymmetriskt (olika nycklas i olika riktning) nyckelkryptosystem (dvs krypteringsalgortimen publicerad, nyckel hemlig). I ett public-key system genereras ett nyckelpar, där det ena är publikt, och det andra hemligt. Från den publika nyckeln är det i praktiken omöjligt att derivera den hemliga nyckeln.

a) digital underskrift genereras genom att person A med sin hemliga nyckel skapar en underskrift = enkrypterar en signatur (dvs en förkortad bitsekvens av den data som skriv under, t.ex. med hjälp av en hash-funktion). Person B kan sedan verifiera att endast A kan ha skapat underskriften genom att dekryptera den med A:s publika nyckel och jämföra med den signatur som B på motsvarande sätt som A genererar.
b) krypterad kommunikation kan skapas med PKI genom att A enkrypterar med B publika nyckel, som sedan endast B kan dekryptera. I andra riktningen görs det omvända.Links
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem