You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2018

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär Document Link Iconfärdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (unix/abo användarnamn/lösenord), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

TidtabellDatumTidPlatsInnehåll
10.1.201813-15115A --> XXIIIntroduktion till kandidatseminariet - målsättningar för kandisemiariet
Samarbete med 921004.0 Akademisk framställning (språkhandledning/moodle)
Vad betyder det att producera vetenskaplig text?
KandSem2018.pdfKandSem2018.pdf
17.1.201814-16, OBS TID!115A --> XXIIOm att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheterKandavh2018.pdfKandavh2018.pdf
24.1.201813-15115A --> XXIIDeadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
(Övningstext på egen laptop, workshop kring texterna)
FEBRUARI
31.1.201813-15115A --> XXIIHur använda källor och referera, övningsuppgiftkallor_referenser.pdfkallor_referenser.pdf
7.2.201812-14 OBS TID115A --> XXIIMellancheck: Litteraturpresentation (bok (minst 1), artiklar (minst 2))
14.2.201811-12.30Agora 3. vån kafferum
307A-C
Kandkaffe, alla som kommer och diskuterar språk i sin avhandling bjuds på kaffe
15.2.2018Inlämning 2 sidor - "Introduktion till avhandlingens ämnesområde" / moodle / Akademisk framställning
21.2.2018se akademisk framställningArken / Fiesta B205Språkrespons / Akademisk framställning
FEB-MARse akademisk framställningSkrivhandledning workshoppar
Handledarträffar <--> ämneshandledare
28.2.201813-15115A --> XXI
OBS utrymme
Deadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar
7.3.2018 12-14115A --> XXII
OBS TID, 12.15-14.00
Presentation av ämnesbeskrivningar del 2
Handledarträffar
APRIL
4.4.201816.00ElektronisktDeadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf
6-18.4.2018se akademisk framställningse akademisk framställningSpråkrespons / språklig opponering
18-25.4TBAAgora
Se nedan
Seminariepresentationer - se tabellen nedan
MAJ
9.5.2018Elektroniskt,
urkund
Deadline för inlämnande av slutligt arbete
21.5.2018Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
23.5.2018CSK deadline för VT 2018
6.6.2017Deadline för studerande att söka kand-betyg (http://www.abo.fi/fakultet/media/32732/anhallan_kand_betyg.pdf)anhallan_kand_betyg.pdfanhallan_kand_betyg.pdf
20.6.2017Betygsutdelning (dvs. du kan få kandidatbetyget detta datum!)
Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av ?????

SPRÅKJOUR

För längre kommentarer finns det skilt tillgång till skrivhandledning, men om detta kan också komma överens på språkjouren.
mog
URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig (senast deadline 13.5.2017). Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.

BEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING
Handledaren bedömer kandidatarbetet på en bedömningsblankett, som tillsammans med avhandling skickas till språktjänst. Blankett nedan. Kandidatarbetet införs i studieregistret enligt bedömning, när språkgranskning är godkänd.
BedomningsblankettKandidatarbeteTkK.pdfBedomningsblankettKandidatarbeteTkK.pdfplagiatblankett.doc

UNDERKÄND SPRÅKGRANSNING
Om språkgranskning blir underkänd vid CSK, kommer epost från CSK med information om detta. Om mognadsprovet blir underkänt, skall man skriva om det (tala med handledaren). Om arbetet blir underkänt, skall det rättas enligt CSK:s direktiv. Det underkända arbetet finns då att hämta på studiekansliet. En ny utskriven version, tillsammans med den gamla, skall sedan på nytt skickas till CSK / Jaana Huttunen.

a) via normal post (brev) [studerande sköter]
b) direkt fört till CSK [studerande sköter],
c) handledaren kan förmedla till CSK via intern post [studerande / handledare sköter]

Speciellt alt. a) är bekvämt om man befinner sig på annan ort än Åbo.


Seminarier 2018


SkribentOpponentRubrikHandledareKandi
Grupp 1: ons 18.4 10-12 MW
307 A-C
Björkgren OscarTrahn JohnJämförelse av AI acceleratorerJohan L o Annamari SAI-acceleratorer_v1.pdf
Exell, NiklasWesterlund JimmyHubbar i hemautamtionJerker Bkandi_Exell_38676 (3).pdf
Hupponen KimIsaksson MarkusNyttan av högfrekvens monitorerSebastien LBildhastighetens påverkan på upfattningsförmågan_4_4_2018.pdf
Trahn JohnTokos AlexanderRamverk för webb-apparKim SStudie av ramverket Angular, React och Redux arkitektur.pdf
Grupp 2 : to 19.4 10-12 MW
307 A-C
Engblom Andreas Sjöberg JoelSimulink som visuellt modelleringsverktyg för pålitliga program Marina W (och Jonatan W)Simulink som modelleringsverktyg för pålitliga program.pdf
Jensén Linusvon Pfaler CasperTrådlös kommunikation bland drönareMarina W (och Kristian N)Kandidatavhandling_Jensen_37850_draft.pdf
Kråkström AnnikaRagnell NicolasPenetrationstestningens betydelse för företagssäkerhetMats APenetrationstestningens betydelse för företagssäkerhet -Annika Kråkström.docx
Norrgård AndréHupponen KimDatabehandling inom Protein, DNA- och aminosyre analyser.Jan WDatabehandling inom Protein_v19.pdf
Grupp 3: to 19.4 10-12 JB
332A Simon
Sjöblom ChristofferRoos, RobertSmart energiJohan L o Annamari SKandi_SmartaElnät.docx
Karlsson AntonRenkonen AlexVPA2 säkerhetKristian NKandiarbete_AntonKarlsson_38072.pdf
Sjölind ViktorLindén HildingMaskininlärning - identifiering av text från bilderJerker B och Kristian NKandidatavhandling v1.pdf
Kuismanen AnttiKytömäki MatiasSituational awarenessJohan L o Annamari SKandidatavhandling_Kuismanen_37651.pdf
Grupp 4: to 19.4 13-15 MW
307 A-C
Bogel RasmusJensén LinusHur artificiella neurala nätverk används för taligenkänningMats AKandidatavhandling_Opponering_Rasmus_Bogel_38859.pdf
Löwendahl TommyKråkström AnnikaSakernas Internet - SäkerhetMarina Wlowendahl_Sakernas internet.docx
Myllyniemi MikkoEngblom Andreas Assymetrisk kryptering i chat-programKim SKandidatavhandling_Myllyniemi_38608.pdf
Penttinen Sebastian Norrgård AndréDiff&Hill key chain protocolKim SKandidatavhandling_FINAL_DRAFT_Sebastian_Penttinen_38630.pdf
von Pfaler CasperSöderberg Henrik Evolutionen av blockkedje teknologierMikhail Bkand-avhandling-casperVonPfaler-40548.pdf
Grupp 5: to 19.4 13-15 JB
332A Simon
Kytömäki MatiasSjöblom ChristofferBlockchain teknologi - användning för valutorMikhail BKandidatavhandling Matias Kytömäki 2.0.pdf
Lindén HildingKarlsson AntonRealtidsrendering av 3D grafik - WebGL och prestandaJan WHilding Lindén avhandling oponering.pdf
Renkonen AlexÖsterberg GustafMaskininlärning för spelAnnamari SAlex Renkonen Kandidat Final.pdf
Roos, RobertKuismanen AnttiTillämpning av robotstyrd processautomation i kundtjänsterHannu TKANDI - RPA - Robert Roos.docx
Grupp 6: ons 25.4 10-12 MW
307 A-C
Isaksson MarkusBjörkgren OscarHärledning av och vätskesimulering med Navier-Stokes ekvationerJan WHärledning av vätskesimulering med Navier-Stokes ekvationer.pdf
Ragnell NicolasSnellman TommySäkerhet i smarta hemJerker BKandi-39168.pdf
Tokos AlexanderMarina W.Verktyg för säkerhetstestning av webbapplikationerDragos TKandidatavhandling.pdf
Engblom LarsExell, NiklasKvantdatorerJan Wkvantdatorer.pdf
Grupp 7: ons 25.4 10-12 JB
332A Simon
Eriksson KenSundvik PeterHur maskininlärning möjliggör bildigenkänningHannu TKandi_Erikson_Ken_Maskininlärning_v3.pdf
Karlsson KevinTallberg SebastianÖvergång till IPv6Mats A
Skrifvars MarcusWerner MaximilianModern processarkitektur melt downJohan L o Annamari SKandidatavhandling - Marcus Skrifvars.pdf
Slotte KimKarlsson KevinSupport, drift och underhåll av Java-baserade serversystem och dess källkodDragos TKandidatavhandling Kim Slotte v2.pdf
Grupp 8: ons 25.4 13-16 MW
307 A-C
Snellman TommyMyllyniemi MikkoAmbient Intelligence i hemmetJerker BIntelligenta miljöer med video analytik - Tommy Snellman (1).pdf
Söderberg Henrik Engblom LarsFunktionell vs. interaktiv programmeringMarina WFunktionellProgrammering.pdf
Sjöberg JoelBogel RasmusSpel och Ai/ Design av state machines i spelAnnamari SKandi_1.0.pdf
Westerlund JimmyPenttinen Sebastian MolnsäkerhetDragos TKandidatavhandling_JimmyWesterlund.pdf
Exell, NiklasWesterlund Jimmy, Lindell FredrikHubbar i hemautamtionJerker Bkandi_Exell_38676 (3).pdf
Lindell, FredrikLöwendahl, TommyAndroid applikationsutvecklingMats AAndroid app utvekling.docx
Grupp 9: ons 25.4 13-15 JB
332A Simon
Sundvik PeterSlotte KimMetdown och spectreVictor LPeter_sundvik_kandidatavhandling.pdf
Tallberg SebastianSkrifvars MarcusDjupinlärning för styrsystem i autonoma fordonHannu Tkandi_utkast_tallberg.pdf
Werner MaximilianSjölind ViktorSensorer i autonoma bilarHannu TKandidatavhandling_Maximilia_Werner.docx
Österberg GustafEriksson KenTillämpningar av blockkedjanKristian Nkandi_Gustaf_Österberg.pdf


http://web.abo.fi/lc/guider/guideforkandidatskribent.pdf

Rubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/people

Möjliga rubriker för avhandlingar finns tillgängliga via:

https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DV
https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DTTema, handledare DVHandledningDV2018.pdf
Tema handledare DThttps://drive.google.com/open?id=1YgbqwzCzwiHC9hRHLZ2BifuZeh2ysaLl8JHcoiexK3Y
Links
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem