You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2019

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär Document Link Iconfärdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (unix/abo användarnamn/lösenord), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

TidtabellDatumTidPlatsInnehåll
9.1.201913-15115AIntroduktion till kandidatseminariet - målsättningar för kandisemiariet
Samarbete med 921004.0 Akademisk framställning (språkhandledning/moodle)
Vad betyder det att producera vetenskaplig text?
KandSem2019.pdfKandSem2019.pdfHandledningIT2019.pdf
16.1.201914-16, OBS TID!115AHur använda källor och referera, övningsuppgiftkallor_referenser.pdfkallor_referenser.pdf
23.1.201913-15115ADeadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
(Övningstext på egen laptop, workshop kring texterna)
30.1.201913-15115AOm att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheteKandavh2019.pdfKandavh2019.pdf
FEBRUARI
6.2.201913-15115AMellancheck: Litteraturpresentation (bok (minst 1), artiklar (minst 2))
13.2.201913-15Agora 3. vån kafferum
307A-C
Kandkaffe, alla som kommer och diskuterar språk i sin avhandling bjuds på kaffe
14.2.2019Inlämning 2 sidor - "Introduktion till avhandlingens ämnesområde" / moodle / Akademisk framställning
21-22.2.2019se akademisk framställningArken / Fiesta B205Språkrespons / Akademisk framställning
FEB-MARse akademisk framställningSkrivhandledning workshoppar
Handledarträffar <--> ämneshandledare
6.3.2019 13-15115ADeadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar
MARSHandledarträffar
APRIL
3.4.201916.00ElektronisktDeadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf
8-18.4.2019se akademisk framställningse akademisk framställningSpråkrespons / språklig opponering
15-25.4TBAAgora
Se nedan
Seminariepresentationer - se tabellen nedan
MAJ
8.5.2019Elektroniskt,
urkund
Deadline för inlämnande av slutligt arbete
9.5.2019Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
6.6.2019CSK deadline för VT 2019
6.6.2019Deadline för studerande att söka kand-betyg (http://www.abo.fi/fakultet/media/32732/anhallan_kand_betyg.pdf)anhallan_kand_betyg.pdfanhallan_kand_betyg.pdf
20.6.2019Betygsutdelning (dvs. du kan få kandidatbetyget detta datum!)
Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av ?????

SPRÅKJOUR

För längre kommentarer finns det skilt tillgång till skrivhandledning, men om detta kan också komma överens på språkjouren.
mog
URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig (senast deadline 13.5.2017). Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.

BEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING
Handledaren bedömer kandidatarbetet på en bedömningsblankett, som tillsammans med avhandling skickas till språktjänst. Blankett nedan. Kandidatarbetet införs i studieregistret enligt bedömning, när språkgranskning är godkänd.

BedomningsblankettKandidatarbeteTkK[1].pdfBedomningsblankettKandidatarbeteTkK[1].pdfBedomningsblankettKandidatarbeteNaK[1].pdfBedomningsblankettKandidatarbeteNaK[1].pdf

UNDERKÄND SPRÅKGRANSNING
Om språkgranskning blir underkänd vid CSK, kommer epost från CSK med information om detta. Om arbetet blir underkänt, skall det rättas enligt CSK:s direktiv. Den som utfört språkgranskningen ger vidare direktiv vid behov.

Seminarier 2019SkribentOpponentRubrikHandledare
MW  Grupp 1
 Ons. 17.4.2019 kl 13.30-16 i 115A
Uggla SebastianWesterlund AlexanderTrädbaserade maskininlärningsmetoder för analys av neuroendokrin cancerdataLuigia Petre och Ion Petresebastian_uggla.pdf
Siikasmaa Jarl-Otto Sirviö HeinoAutomatisering av mjukvaruleverans med kontinuerlig leveransIvan PorresSiikasmaa_Kandidatavhandling.pdf
Westerlund AlexanderFagerholm Jimmy Rusts typ- och minnessäkerhetIvan PorresRusts typ- och minnessäkerhet 03-04-2019.pdf
Westerback MaxKvikant Linus Autonoma bilar, teknologi och säkerhetAnnamari SoiniMax_Westerback_38886_Kandi.v2.docx
MW Grupp 3
 Tis. 23.4.2019 kl 13.30-16 i 307AB
Fagerholm Jimmy Söderberg JanDjup förstärkt maskininlärning i en strategisk brädspels-miljö Sepinoud AzimiKandidatavhandling_Fagerholm.pdf
Hakala JanneStrandberg  AndreasSocial manipulering och it-säkerhet Petter SandvikKandi - Janne Hakala - 37132 - Social manipulering och IT säkerhet - 03042019 - v2.docx
Sirviö HeinoSöderholm Otto Skalabilitet med hjälp av virtuella maskiner och containrar Dragos TruscanSkalabilitet med hjälp av virtuella maskiner och containrar - Heino Sirviö.pdf
Järvinen MaximilianUggla SebastianEn överblick av EAP-AKA'Ivan Porres o Jari Arkko
MW Grupp 5
 Ons. 24.4.2019 kl 10.15-12 i 307AB
Söderholm Otto Siikasmaa Jarl-Otto Planering av skalbara mjukvarusystemIvan PorresPlanering_av_skalbara_mjukvarusystem_Otto_Söderholm_2019-04-03.pdf
Kvikant Linus Hakala JanneUtmaningar för autonoma fordon i vägtrafik Johan LiliusKandi.pdf
Strandberg  AndreasWesterback MaxIoT och säkerhet i smarta hemMarina Waldén o. Jerker BjörkqvistKandidatavhandling_Strandberg_3.4.2019.pdf
Söderberg JanJärvinen MaximilianDjupinlärning för identifikation av föremål i bilderMarina Waldén (o. Fatima Shokri-Manninen)kandi_jan_söderberg_utkast.pdf
JB Grupp 2
 Tis. 23.4.2019 kl 10.15-12 i 332A (Simon)
Karlsson RasmusMattson Matteus Datasäkerhet och datasekretess inom IoT, samt NFC-baserad nätverksautentisering för IoT-enheterJerker Björkqvistkandidatavhandling.docx
Lassus Jens Lindberg AlbertKvantresistent kryptering Jan WesterholmLassus, Jens (03.04.2019) Kvantresistent kryptering 0.4.0.pdf
Salminen AndreasHeinonen BenjaminKantutjämning i realtidsapplikationer Jan WesterholmKantutjämning av datorgrafik 1.4.2019.pdf
Sjöström ViktorFinell BenjaminMetoder och applikationer för ansiktsigenkänning Sebastien Lafondkandidatavhandling_Viktor_Sjostrom.pdf
JB Grupp 4
 Tis. 23.4.2019 kl 13.30-16 i 332A (Simon)
Mattson Matteus Lassus Jens Säkerhetsaspekter i IEEE 802.11Kristian NybomMatheosMattssonKandidatavhandling v1.pdf
Finell BenjaminSalminen AndreasJämföra uni-kernels med containersWictor Lund
Heinonen BenjaminWiljam TschernijJämförelse av 3D spelmotorers egenskaper/användbarhetKristian NybomBenjamin Heinonen kandidatavhandling WIP.docx
Wiljam TschernijSjöström ViktorTestning av webbapplikationer för Cross-site scriptingDragos TruscanKandidatexamensuppsats_Wiljam_Tschernij.pdf
Lindberg AlbertKarlsson RasmusFrån tanke till text? Jerker BjörkqvistAlbert Lindberg 41209, Kandidat avhandling 2019, Från tanke till text.pdf


http://web.abo.fi/lc/guider/guideforkandidatskribent.pdf

Rubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/people

Möjliga rubriker för avhandlingar finns tillgängliga via:

https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DV
https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DTTema, handledare DVHandledningDV2018.pdf
Tema handledare DThttps://drive.google.com/open?id=1YgbqwzCzwiHC9hRHLZ2BifuZeh2ysaLl8JHcoiexK3Y
Links
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem