You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2011

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär färdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (unix/abo användarnamn/lösenord), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

Tidtabell

DatumTidPlatsInnehåll
10.1.201113-15B3040Introduktion till kandidatseminariet
KandSem2011.pdf
17.1.201113-15B3040Om att skriva kandidatuppsatser, presentation av rubrikmöjligheter
24.1.201113-15B3040Hur använda källor och referera, övningsuppgift
28.2.201113-15B3040Deadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar, del 1
7.3.201013-15B3040Presentation av ämnesbeskrivningar, del 2
4.4.201016.00Deadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen xprog28.cs.abo.fi/ro.nsf
18.4.2011 - 28.4.2011Seminariepresentationer - se tabellen nedan
9.5.2011Deadline för inlämnande av slutligt arbete
9.5.201113.15-17.00B3040Gemensamt tillfälle att skriva mogenhetsprov
19.5.2011Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
1.6.2011Språktjänst deadline för VT 2010
Kandidatavhandling bedöms på basen av handledarens förslag av prefekten.
För att erhålla kandidatexamen skall studerande ansöka enligt blankett
https://www.abo.fi/student/media/19791/anhallan_kand_betyg.pdf


KandidatarbetenURKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se"

BEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING
Handledaren uppgör ett bedömningsförslag, som tillsammans med avhandling och mogenetsprov skickas till språktjänst. Blankett för bedömningsförslag nedan:
bedomning_kandidatarbete_it.pdfplagiatblankett.docRubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/personnel


Seminarietidtabell


SkribentOpponentHandledareArbetsrubrik
Måndag 18.4.2011
13-16 DT
B3040
LövdahlBergMannilakandidat.pdf
StormEjvaldEriksson
SjöblomEnkvistToivonen
PeltonenWeijolaSoini
Måndag 18.4.2011
13-16 DV
A3058
MetsäkallasGullströmWaldénkandidatavhandling.pdf
ZetterMäntyläSoinikandidatavhandling.pdf
EränenLundWesterholmEranen-David-Kandidatavhandling-ver-0.8.pdf
Onsdag 20.4.2011
13-16 DT
B3040
BergLövdahlBjörkqvist
EnkvistMyreenBjörkqvist
TranStormSolin
WestergårdRosinPorresKandin4April.pdf
Onsdag 20.4.2011
13-16 DV
A5059

(Concilia)
Miekk-ojaGullströmI. Petre
MäntyläToivonenBjörkqvistKandi_v2.pdf
LundMetsäkallasBjörkqvistkand_opponering.pdf
Tisdag 26.4.2011
13-16 DT
A3058
EjvaldRobertsenBjörkqvist
WeijolaGranvikHeidenberg
RosinBurmanBjörkqvistMrosin_Kandi_FirstFinal.pdf
Onsdag 27.4.2011
13-16 DT
B3028
GranvikSjöblomPorres
MyreenWestergårdSoini
RobertsenPeltonenWesterholm
BurmanTranEriksson
Onsdag 27.4.2011
13-15 DV
B3040
GullströmEränenGustafsson
ToivonenZetterWaldénKandidatuppsats_Gridteknikv0.3.pdf
Torsdag 28.4.2011
13-15 DV
B3040
kandsem_2011.xlsx


Links
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem