You are logged in as: Anonymous (Author)
Roles: [Gäst]
Readers: [All]
Authors: [All]
Login | LogoutLIST
-> List exercises
-> Solutions by exercise

CREATE
-> New solution
-> Course Evaluation

REGISTRATIONS
-> New registration
-> List existingKandidatseminarium 2020

[attachment "KANDI Ringbom.odt" deleted by Jerker Bjorkqvist/eslab]
COVID-19 uppdatering: Seminarietidtabellen hålls oförändrad, men all verksamhet flyttas till distans, i praktiken via Zoom. Dvs handledarträffar och själva seminariet kommer att skötas via Zoom.

Kandidatseminariet utgör en del av arbetet med att skriva en uppsats för filosofie kandidat eller teknologie kandidat examen. Kandidatarbetet är ett lärdomsprov omfattande 8 sp för studerande i datateknik och 10 sp för studerande i datavetenskap, i vilket ingår vetenskapligt tänkande, informationssökning, analys och behandling av information samt språklig förmåga och kommunikationsfärdighet. Deltagarna i seminariet skriver sin kandidatavhandling inom ramen för seminariet. Seminariets målsättning är att öva skriftlig och muntlig framställning och att introducera kraven för att skriva en vetenskaplig text. Dehär färdigheterna kommer att behövas i slutskedet av studierna när man skriver sin pro gradu avhandling eller diplomarbete

ANMÄLAN
Tryck "New solution" till vänster, logga in (ÅA login), välj kurs "Kandidatseminarium", välj som RÖ "Ämnesbeskrivning", tryck "Save". Du kan senare lägga till själva ämnesbeskrivningen.

TidtabellDatumTidPlatsInnehåll
7.1.202013-15115AIntroduktion till kandidatseminariet - målsättningar för kandisemiariet
Samarbete med 921004.0 Akademisk framställning (språkhandledning/moodle)
Vad betyder det att producera vetenskaplig text?
Presentation av rubrikmöjligheter
KandSemi2020.pdfKandSemi2020.pdf
HandledningIT2020.pdfHandledningIT2020.pdf
14.1.202013-15115AHur använda källor och referera, övningsuppgiftkallor_referenser2020.pdfkallor_referenser2020.pdf
21.1.202013-15115AOm att skriva kandidatuppsatser, Kandavh2020.pdfKandavh2020.pdfdi_direktiv.pdfdi_direktiv.pdf
28.1.202013-15115ADeadline för arbetsrubrik, kort rubrikpresentation (uppdateras på sidan)
Övningstext på egen laptop, workshop kring texterna
FEBRUARI
4.2.202013-15115AMellancheck: Litteraturpresentation (bok (minst 1), artiklar (minst 2))
11.2.202013-15Agora 3. vån kafferum
307A-C
Kandkaffe, alla som kommer och diskuterar språk i sin avhandling bjuds på kaffe
13.2.2020Inlämning 2 sidor - "Introduktion till avhandlingens ämnesområde" / moodle / Akademisk framställning
21-22.2.2020se akademisk framställningArken / Fiesta B205Språkrespons / Akademisk framställning
FEB-MARse akademisk framställningSkrivhandledning workshoppar
Handledarträffar <--> ämneshandledare
3.3.2020 13-15115ADeadline för ämnesbeskrivningar (inlämnas elektroniskt).
Presentation av ämnesbeskrivningar
MARSHandledarträffar
31.3.202016.00ElektronisktDeadline för Kandidatavhandlingarna. Inlämnas elektronisk på adressen https://abacus.abo.fi/ro.nsf
APRIL
8-18.4.2020
????
se akademisk framställningse akademisk framställningSpråkrespons / språklig opponering
14-16.4.2020TBAAgora
Se nedan
Seminariepresentationer - se tabellen nedan
MAJ
5.5.2020Elektroniskt,
urkund
Deadline för inlämnande av slutligt arbete
15.5.2020Deadline för handledare att skicka vidare till språkgranskning
1.6.2020CSK deadline för VT 2020
28.5.2020Deadline för studerande att söka kand-betyg (https://abofi.sharepoint.com/sites/intra-blanketter/Studerandeblanketter%20%20dokument/FNT%20betygsanh%C3%A5llan,%20kand,%20farm.pdf )anhallan_kand_betyg.pdfanhallan_kand_betyg.pdf
17.6.2020Betygsutdelning (Axelia II, aulan, kl. 13)
Kandidatavhandling bedöms av handledaren

SPRÅKJOUR

För längre kommentarer finns det skilt tillgång till skrivhandledning, men om detta kan också komma överens på språkjouren.

URKUND
Studerande skickar SJÄLV sin färdiga avhandling till URKUND genom att skicka epost till "lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se". Detta sker då avhandlingen är färdig. Språkgransking sker EFTER att avhandlingen gått via Urkund.

UNDERKÄND SPRÅKGRANSNING
Om språkgranskning blir underkänd vid CSK, kommer epost från CSK med information om detta. Om arbetet blir underkänt, skall det rättas enligt CSK:s direktiv. Den som utfört språkgranskningen ger vidare direktiv vid behov.

Seminarier 2020


Tisdag 14.4. 13-15Marinahttps://aboakademi.zoom.us/j/356208351
NamnOpponentTitel Handledare
Niclas RingbomDominic SpennertTillämning av automatisk röstigenkännings för nordiska språkSepinoud AzimiTillämning av automatisk röstigenkännings för nordiska språk.docx
Andre NordströmKristian NykänenJämförelse av kontinuerliga autentiseringsmetoder för mobila enheter - med fokus på beteendebiometriMarina WaldénJämförelse av kontinuerliga autentiseringsystem i mobila enheter.pdf
Jonatan LahtivuoriLinus WibergTillämpning av reinforcement learning i spelteoriMarina Waldén / Fatima Shokri-Manninenkandidatavhandling.pdf
Dominic SpennertPhilip LindforsKinas sociala kreditsystemAnnamari SoiniKinasSocialaKreditsystem.pdf
Onsdag 15.4 10-12Jerkerhttps://aboakademi.zoom.us/j/923241361
NamnOpponentTitel Handledare
Jonas KylliäinenAndre NordströmKryptografiska hashfunktioner och säkerheten hos lagrade lösenordJan WesterholmKandidatavhandling_Jonas_Kylliainen.pdf
Max LundströmFrida Ringwall Realtidsrendering av punktmolnJan WesterholmRealtidsrendering av punktmoln Max Lundström.pdf
Jakob NordmanTom YrjasDesign och migration avmjukvaruapplikationertill molnetIvan Porreskandidatavhandling_JakobNordman_v1.1.pdf
Benjamin FinellViljami AhtolaEn jämförelse mellan unikernels och containersWitor LundKandi_2020.docx
Onsdag 15.4 13-15Marinahttps://aboakademi.zoom.us/j/728288626
NamnOpponentTitel Handledare
Richard BäckmanNiclas RingbomFörstärkt verklighetinom kirurgiMats AspnäsKandidatavhandling_Augmented_Reality_i_kirurgi.pdf
Frida Ringwall Benjamin FinellAnvändningen av tredimensionella geografiska data irealistiska spelmiljöerSebastien LafondKandidatavhandling_FridaRingwall.pdf
Sabina BäckJonas KylliäinenFörsvarssystem för smarta hemMarina WaldénKandidatavhandling2.0_Sabina_Bäck.pdf
Linus WibergMartin RejtrömAnvändningen av maskininlärning i artificiell intelligens till strategi baserade spelLuigia PetreKandiDraft_Wiberg_42101.pdf
Torsdag 16.4 10-12Jerkerhttps://aboakademi.zoom.us/j/638706920
NamnOpponentTitel Handledare
Kristian NykänenSabina BäckStrategier för att försvara motSQL-injektionerDragos TruscanKandidatavhandling_Nykanen_v1.pdf
Daniel NordströmMax LundströmHantering / beskydd av persondata i spårningsmetoderJerker BjörkqvistTBA
Tom YrjasJesper WinstenTillämpning av WebAssembly på webbenJerker BjörkqvistKandi_Tom_Yrjas.pdf
Jesper WinstenJakob NordmanUtnyttjande av uppkopplingssekvenser för att ansluta enheter till falska anslutningspunkterKristian NybomUtnyttjande av uppkopplingssekvenser.pdf
Torsdag 16.4 13:30-15Marinahttps://aboakademi.zoom.us/j/643400230
NamnOpponentTitel Handledare
Philip LindforsRichard BäckmanAutonoma bilar: AI och etikMarina WaldénKandi_PhilipLindfors.pdf
Martin RejtrömJonatan LahtivuoriMetoder för regularisering av djupa neuronnätAnnamari Soinimartin_rejstrom_kandidat.pdf
Viljami AhtolaDaniel NordströmIntäktskällor inom mobilspel (spellogik)Annamari SoiniKandidatAvhandling_2020_Viljami_2.0.pdf

http://web.abo.fi/lc/guider/guideforkandidatskribent.pdfBEDÖMNING / SPRÅKGRANSKNING


Gransknings- och bedömningsprocessen

1. Skriv/handlednignsprocessen är klar (deadline för skribenten 5.5.2020). Studenten skickar själv manuskriptet för plagiatgranskning till Urkund (adress lararensfornamn.efternamn.abo@analys.urkund.se)

2. Handledaren kontrollerar plagiatgranskningen. Notera godkänd plagiatgranskning (urkunds diarienummer) i samband med att vitsord matas in för kandidatavhandlingarna i Peppi. Fyll i "Noteringar för studenten", då ser både lärare, student och fakultetskansliet noteringen.

3. Handledaren sakgranskar avhandlingen och delger studenten motiveringen för bedömningen (skala 0-5).

Använd som bedömningsreferens:
- informationssökning
- analys och behandling av information
- självständigt tänkande
- rapportering

Handledaren registrerar sakgranskningen/prestationen i Peppi (se nedan, "Såhär matar du in..."). Gör det senast 15.5.2020. Peppi kurskoder / kandidatavhandling:: DV: 456495.0-3001 DT: 451497.0-3002

4. Handledaren skickar in avhandlingen för språkgranskning elektroniskt till adressen csk-kansli@abo.fi, cc till christel.engblom@abo.fi, deadline 15.5.2020. Används som "subject": Kandidatavhandling (IT) till språkgranskning: [skribentens namn]

(5.) Språkcentret språkgranskar och registrerar godkänd språkgranskning i Peppi. Språkcentret skickar det språkligt godkända manuskriptet till handledaren.


*******************

Såhär matar du in avhandlingsprestationen (precis på samma sätt som med vilken prestation som helst):
1. Gå in i Peppi, planering.abo.fi
2. Bedömning (uppe i övre menyn)
3. Bedömning av kursversion
4. Sök fram kandidatavhandlingskursen på kod eller namn
5. Till höger om kursnamnet finns knappen Funktioner
6. Bedömning
7. Lägg till student (om de inte har anmält sig till ”kursen” och finns listade färdigt, förstås)
8. Välj vitsord, det sparas genast automatiskt
(Valbar ”Peppi-bedömingsblankett”: **
a. Gå in på den lilla knappen med neråtpil längst till höger i studentens rad och välj Redigera
b. Skriv in utlåtandet om avhandlingen, dvs motiveringen för bedömningen, i rutan ”Noteringar för studenten”
c. Skriv in Urkund-numret i rutan ”Noteringar som syns endast för lärare och planerare”
d. Välj Nivå/typ: Opintonäytetyöhön liittyvä opintosuoritus
e. Spara)
BedomningsblankettKandidatarbeteTkK[1].pdfBedomningsblankettKandidatarbeteNaK[1].pdfRubriker / ämenn

Tala med handledare, lista på handledare fås enklas vi länken

https://research.it.abo.fi/people

Möjliga rubriker för avhandlingar finns tillgängliga via:

https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DV
https://research.it.abo.fi/thesis_ideas/DT
Links
Research capability test
Kandidatseminarium 2023
Kandidatseminarium 2022
Temp
Kandidatseminarium 2020
Kandidatseminarium 2021
Kandidatseminarium 2019
Operativsystem 2018 (period 3)
Analytics for Industrial Internet
Kandidatseminarium 2018
Operativsystem 2017 (period 3)
Programming Embedded Systems 2018
Programming Embedded Systems 2017 (fall)
ASP Labs 2017
Kandidatseminarium 2017
Programmering i C/C++ 2016
Programming Embedded Systems 2017
ASP Labs 2015
Kandidatseminarium 2016
Operativsystem 2015/2016 (period 2)
Programming Embedded Systems 2016
Programming Embedded Systems 2015
Operativsystem 2014/2015 (period 2)
Programmering i C/C++ 2015
Kandidatseminarium 2015
Programmering i C/C++ läsår 2014-2015
Datorteknik hösten 2015
Obligatorisk praktik
Accenture Road Show
Digital Television Techniques 2015 / Wireless communication
Programmering i C/C++ läsår 2013-2014
ASP Labs 2011
Digital Television Techniques 2014 / Wireless communication
Programming Embedded Systems 2014
Operativsystem 2013/2014 (period 2)
Kandidatseminarium 2014
Kandidatseminarium 2014
JOO: ÅA <--> UTU course exhange
ASP Labs 2013
Digital Television Techniques 2013
Programming Embedded Systems 2013
Operativsystem 2012/2013 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2012-2013
Kandidatseminarium 2013
Digital Television Techniques 2012
Programmering i C/C++ läsår 2011-2012
Operativsystem 2011/2012 (period 2)
Programming Embedded Systems 2012
Kandidatseminarium 2012
Digital Television Techniques (5 cp) Period IV / 2010
Programming Embedded Systems 2010
C++ järjestelmäohjelmointi 2011
Programming Embedded Systems 2011
Kandidatseminarium 2011
Operativsystem 2010/2011 (period 2)
Programmering i C/C++ läsår 2010-2011
Räkneövningar på nätet
ESResearch
Kandidatseminarium 2010
Huvudämnesinfo 2010
Tent 11.12.2009 / Resultat
Programmering i C/C++ läsår 2009-2010
Excercises Digital Television Techniques 2008
Programmering i C/C++ läsår 2007-2008
Praktikum i inbyggda datorsystem